Öğeyi Oyla
(0 oy)
Tanzimat hikâyeciliğinde var olan meddah hikâyeciliğine benzer herhangi bir anlatım, Servetifünûn hikâyeciliğinde yoktur. Anlatım tekniği, Tanzimat hikâye ve romanının anlatım tekniğinden oldukça ge­lişkindir. Yazar, bir anlatıcı olarak araya girip bilgi vermez; olayın akışına müdahale et­mez. Karakter tahlilleri, mekân ve kişi betimlemeleri, Tanzimat romanına göre olduk­ça gelişmiştir. Fransız realist ve natüralistleri örnek alındığından, kişilerin karakterlerinin olu­şumunda çevrenin rolüönemsenir; olayın gelişimi neden sonuç ilişkisi içinde verilir. Tanzimat romanındaki gibi beklenmedik rastlantılara yer verilmez. Toplumsal çevre, aile ortamı ile sınırlandırılmış; olay ve olayın geçtiği yer olduk­ça daraltılmıştır. Romanlarda kötümserlik, kaçış ve aşk ana tema (izlek) olarak görülür. Dil ağır ve süslüdür. Halit Ziya…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Mensur şiir, düşünce ve duygular, cümlenin açık anlamıyla dile getirilirken, na­zımdaki gibi sözcükler arasında bir ahengin yakalanmaya çalışıldığı düz yazıdır. İç ahengi sağlamak için düz cümlenin yapısı da bozulabilir. Mensur şiir, şiirin ölçülü ve uyaklı olma zorunluluğu bulunmadığı görüşünden hareketle doğmuştur. Şiirdeki ölçü, uyak gibi şekle ait önceden belirlenmiş sınırlayıcıöğeler bulun­maz, sanatçı duygularını daha rahat ifade eder. Türk edebiyatına Fransız şiirinin etkisiyle girmiştir. Bu türün ilk örneklerini veren Fransız şair Baudelaire'dir. Halit Ziya Uşaklıgil'in bu konudaki görüşü mensur şiirin Servetifünûn Döne­minde nasıl algılandığını daha iyi ortaya koymaktadır: "Mensur şiirler, kısa, küçük, hemen zihne doğdukları gibi kâğıt üzerine rastgele atılıvermiş duygulardan, yol…
Page 5 of 13

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI