Öğeyi Oyla
(0 oy)
1896'da Recaizade Mahmut Ekrem'in yönlendirmeleriyle Servet-i Fünun dergisi et­rafında toplanan yenilikçi, genç edebiyatçılar tarafından oluşturuldu. 1901'de dergi kapatılınca dağıldı. Özellikleri: "Sanat için sanat" anlayışı hâkimdir. Tevfik Fikret kısmen bu anlayışın dışında kalmış sayılır. Dilde sadeleşme unutulmuş, aksine sanat dili ağırlaşmıştır. Şiirde aruz esas alınmış, heceyle şiirler deneyenler de çıkmıştır. Konu olarak İstanbul dışına çıkılmamıştır. Romanda realizm-natüralizm; şiirde parnasizm ve sembolizm etkisi görülür. Kulak için kafiye anlayışı esastır. Tiyatro türü ihmal edilmiştir. Nesir dilinde klasik cümle yapısının dışına çıkılmış, devrik ve kesik cümleler çok kullanılmıştır. Gazeteden çok dergiciliğe önem verilmiştir. Şiirde konu ve biçim yönünden yenilikler yapılmış, Avrupa'dan alınan sone ve…
Öğeyi Oyla
(13 oy)
Tanzimat tiyatrosunun özellikleri şunlardır: I. dönemde toplumsal ve tarihsel konular işlenir. I. dönem yazarları, düşüncelerini ve tekliflerini, halkı eğlendirerek onlara ilet­mek ister; toplumsal sorunlar çevresinde kamuoyu oluşturmak için tiyatrodan yararlanırlar. Tiyatro çalışmalarıçeviri, uyarlama ve telif olarak üç alanda sürer. Daha çok komedi türünde yapıtlar yazılır. İyi ve kötü kişiler abartılır. Karakterden çok tip, tipleştirme ağır basar. Kahramanlık duyguları, vatan ve millet sevgisi en çok işlenen konuların başın­da gelir. Yapıtlar öğütle biter, iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Birinci dönemde yazılan oyunlarda meddah geleneğinden yararlanılır. Şinasi'nin Şair Evlenmesi; Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre, Akif Bey, Za­vallıÇocuk, Gülnihal, Kara Bela, Celalettin Harzemşah adlı oyunları…
Page 9 of 13

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI