Öğeyi Oyla
(0 oy)
Servet-i Fünun döneminin ikinci büyük şairidir. "Sanat için sanat" ilkesine uymuştur. Şiirde müziğe önem vermiş, sembolizmin etkisinde kalmıştır. Bu akımın bizdeki öncüsüdür. Değişik ve orijinal hayallerini ifade etmek için Arapça ve Farsçadan yeni sözcükler seçmiş, şiir dilini iyice ağırlaştırmıştır. Şiirde konu ve biçim yeniliklerini Fikret'ten de ilerilere götürmüştür. Eserleri: Şiirlerini bir araya getirip yayımlama fırsatı bulamamıştır. Düz yazıları: Evrak-ı Eyyam, Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh (makaleler-düz yazılar); Hac Yolunda, Avrupa Mektupları, (gezi) Tiryaki Sözleri (özdeyiş); Yalan, Körebe, Küçük Beyler (tiyatro)
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Servet-i Fünun topluluğunun en güçlü, en büyük şairidir. Türk edebiyatının da bü­yük şairlerinden biridir. Başlangıçta "sanat için sanat" anlayışına sahipken özellikle Servet-i Fünun toplulu­ğu dağıldıktan sonra, toplum için sanat anlayışına yönelmiştir. Zamanın iktidarının topluma bekleneni veremediğini gördükten sonra şiirini toplumsal eleştiriler için kul­lanmıştır. Han-ı Yağma, Doksan Beşe Doğru, Balıkçılar, Haluk'un Bayramı vb. şiir­leri buna örnektir. Karamsar ve çelişkili bir ruh hâli taşır. Aruzla Türkçeyi en iyi bağdaştıran şairlerden biridir. Divan şiirinden kalma beyit ve mısra disiplinini kırmış; anlamı birkaç dizeye yayarak genişletmiş, nazmı nesre yak­laştırmıştır. Heceyle de şiirleri vardır. Hece ile yazdığıçocuk şiirlerini Şermin adlı eserinde toplamıştır. Şiirlerinde parnasizmin izleri…
Page 8 of 13

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI