Semai, hece ölçeğinin 8 heceli kalıbıyla ve koşma biçimiyle söylenen şiirdir. Koşma gibi, en az 3, en çok 5-6 dörtlük olabilir. (Dörtlük sayısı 6'dan çok da ola­bilir.) Kendine özgü bir ezgisi vardır. (Semai [semaî] terimi Arapça semâ [işit­me] sözcüğünden türemiştir; "işiterek öğrenme" anlamına gelir. Sözcüğün anla­mından da anlaşıldığına göre, daha çok musiki ile ilgili bir terimdir. Semai tü­ründeki şiirlerin o musikiye denk düşecek ölçekle, sonradan meydana geldiği düşünülebilir).

Semai, koşmadan yalnız ölçeği ve ezgisi ile ayrılır; koşmada işlenen temala­rın ve konuların hepsi, semaide de kullanılır.

Örnek:

SEMAİ

Ala gözlü nazlı dilber

Seni kandan sakınırım

Kandan değil hey efendim

Seni candan sakınırım

O yana bu yana bakma

Beni ateşlere yakma

Elini koynuna sokma

Seni senden sakınırım

Gevheri der ben bir merdim

Yüreğimden çıkmaz derdim

Sen bir kuzu ben bir kurdum

Seni benden sakınırım

Gevheri

Bu kategoriden diğerleri:

YUKARI