Koçaklama, yiğitlik, savaş üzerine söylenen epik şiir türüdür. Koçaklama terimi, koçak (yi­ğit) sözünden türemiştir. Koçaklama türünün en başarılı ozanları Köroğlu ile Dâdaloğlu'dur.

Örnek:

KOŞMA

Benden selâm olsun Bolu Beyi'ne

Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır

Ok gıcırtısından kalkan sesinden

Dağlar gümbür gümbür seslenmelidir

* * *

Düşman geldi tabur tabur dizildi

Alnımıza kara yazı yazıldı

Delik-demir çıktı mertlik bozuldu

Eğri kılıç kında paslanmalıdır.

* * *

Köroğlu düşer mi gene şanından

Ayırır çoğunu er meydanından

Kırat köpüğünden düşman kanından

Çizme dolup şalvar ıslanmalıdır.

Köroğlu

Bu kategoriden diğerleri:

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI