Sevgilinin, doğanın -daha geniş anlamıyla- sevilen herhangi bir şeyin güzelliklerini övmek için söylenen lirik şiirdir. Genellikle, hece ölçeğinin 11 heceli kalıbıyla ve koşma biçimiyle söylenir.

Örnek

Dinleyin bir güzeli methedeyim

Yiğide nisbetle yürüyüşlünün

Can feda ederim böyle sunaya

Bin türlü naz ile salınışlının

* * *

Kadife şalvarlı tül libaslının

Güvercin topuklu san mestlinin

Elleri kınalı kumru neslinin

Zülüfü gerdana tarayışlının

* * *

Entari giyinmiş fireng irengi

Yanaklar kırmızı elma irengi

Saçları topukla eyliyor cengi

Bir hümâ bakışlı on dört yaşlının

* * *

Karac(a)oğlan der ki güzelin huyu

Hezeren çubuğ(u)na benziyor boyu

Âb-ı Kevser gibi lebinin suyu

Peynirdir dilleri inci dişlinin

Karacaoğlan

Bu kategoriden diğerleri:

Benzer Öğeler (etikete göre)

YUKARI