Öğeyi Oyla
(3 oy)
"Eski lisan hastadır. Hastalıkları, içindeki lüzumsuz ve ecnebi kaidelerdir. Evet, şim­diki lisanımızda Arabî ve Farisî kaideleriyle yapılan cemler, terkib-i izafî, terkib-i tav­sifi, vasf-ı terkibîler yaşadıkça saf ve millî addolunamaz. Bu lisanı kimse anlamaz. (...) Konuştuğumuz lisan İstanbul Türkçesi en tabii bir lisandır. Klişe olmuş terkipler­den başka lüzumsuz ziynetler asla mükâlememize girmez. Yazı lisanıyla konuşmak lisanını birleştirirsek edebiyatımızı ihya yahut icat etmiş olacağız. (...) Türkçe sarfı­mızı tanımalı, onun üzerine ifsat edici bir leke gibi düşen ecnebi kaideleri atmalıyız. Arabî ve Farisî edatları asla kullanmamalıyız. Hele terkipleri mutlaka Türkçe kaidesiyle yapmalıyız" Yeni Lisan, Ömer Seyfettin Millî Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinin temel konularından…
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Tanzimat Dönemi'nden itibaren, bazı yazarlar tarafından, yazma (telif) ya da çeviri olarak yayımlanan Türk dili, Türk tarihi, Türk folkloru konulu eserlerin verildiğini gör­müştük. Bunların ve Osmanlıİmparatorluğu'nun gittikçe küçülmesine; Rum, Bulgar, Rumen azınlıkların, hatta Müslüman Arnavut ve Arapların bağımsızlık peşine düş­melerine, bir kısmının imparatorluktan ayrılmalarına yol açan siyasi gelişmelerin de etkisiyle, XIX. yüzyıl sonları ve XX. yüzyıl başlarında “Türk milliyetçiliği" düşüncesi­ne yönelen bir sanat ve düşünce adamı kadrosu ortaya çıktı. Genç Kalemler, Yeni Mecmua, Türk Yurdu gibi dergiler ile Türk Derneği, Türk Oca­ğı gibi dernekler etrafında toplanan bir çekirdek kadro, yeni bir edebiyat hareketi oluşturdu. 1911'de Selanik'te Genç Kalemler dergisinin çıkarılması…
Page 10 of 10

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI