Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Saf (öz) şiir anlayışıyla şiir yazan şairler Yahya Kemal Beyatlı ve Fecriati sonrası dönemde de Ahmet Haşim'dir. Bu şairlerin şiir anlayışı ve şiirlerinin özellikleri şöy­ledir: Saf (Öz) şiir anlayışında bireysel duyarlılıklar, soyut güzellikler, tarihi konular, zaman, doğa olaylarının güzelliği ve insana etkisi gibi konular ele alınır. Şiirde lirizm, ritim, duyguya ağırlık verme, söyleyiş güzelliği, derin ahenk gö­zetilmektedir. Saf (Öz) şiirde imge, söz sanatı, ses akışına özel önem verme, bu anlayışın en önemli özelliklerindendir. Yahya Kemal, Fransız şiirinin yenilik arayışlarını, Türk şiirinde uygulamaya ça­lışır. Tarih içinde Türk'ün yerini aramakla işe başlar. Yahya Kemal de Ahmet Haşim de şiirde mükemmellik arayışı içindedirler. Klasisizm…
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
"Toplum için, millet için sanat" ilkesi benimsenmiş; edebiyat, düşünceyi yayma­nın bir aracı olarak görülmüştür. Şiire büyük önem verilmiş, hece ölçüsü ve dörtlük birimi esas alınmış, halk edebiyatının nazım biçimlerine benzer şiirler yazılmıştır. Ulusal kaynakların (Türk tarihi, destanlar, masallar, diğer folklor ürünleri gibi) değerlendirilmesine, edebiyatta bunların ve halkın sorunlarının işlenmesine önem verilmiştir. Dilde sadeleşme hareketi ayrıntılı olarak programlanmış ve büyük ölçüde ger­çekleştirilmiştir. Şiirlerde insan sevgisi, insanları eşit görme, hak adalet gibi kavramların işlen­diği bir toplumsallık yer almaktadır. Eserlerinde bazı romantik özellikler görülse de topluluk sanatçıları realist (ger­çekçi) olmaya önem vermişlerdir. Başlangıçta, özellikle Fecriati anlayışına bağlı sanatçılardan tepki gören bu akım, zamanla…
Page 9 of 10

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI