Öğeyi Oyla
(3 oy)
Cumhuriyet dönemi öğretici metinlerinde yazarlar, bir yandan bireysel ve ör­gütsel geçmişlerinden dolayı- Cumhuriyet, yeni düzenin yerleşmesi fikrini savu­nurken, diğer yandan ona muhalif olma düşüncesini işlerler. Bu dönem öğretici metin yazarları, düşünsel ve ideolojik biçimlenmeleri yönün­den tek doğrultuda gelişmemiştir. Ancak egemen olan düşünsel akım ulusçu­luk - milliyetçilik ve bu düşüncenin gerektirdiği yaklaşımlar olmuştur. Toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel değişim, öğretici metinlerin genel içe­riğini oluşturmuştur. Cumhuriyet Dönemi öğretici metinlerinde işlenen konular: Batılılaşma, yeni cumhuriyetin nitelikleri, Atatürk ilkeleri, uygarlaşma, ekonomik atılım hamleleri, geçmişle hesaplaşma, memleketçilik; Anadolu insanı, onun yaşam biçimi, kül­türel özellikleri vb.dir. Ulus devletin bütün kurumları ve yaşama biçimi ön plana çıkarılmıştır.…
Öğeyi Oyla
(2 oy)
Cumhuriyet Dönemi Öncesi Gelişmeler Osmanlı Devleti'nin sürekli toprak kaybetmesi, son olarak da Birinci Dünya Savaşı'na girmesi ve savaştan büyük bir yıkımla çıkması, Cumhuriyet'i hazırlayan nedenlerden biridir. Yurdun işgal edilmesi sonucu memleketin her yanında millî kuvvetlerin oluştu­rulmaya başlanması, yabancı kuvvetlerle mücadele, Anadolu'ya sıkışmış Türk insanının birbiriyle dayanışma içine girmesi, yaşanan zorluklar, yok edilme teh­likesi gibi nedenlerle gücünü birleştirmek zorunda hisseden Türk toplumu ya­şadıklarını sözlü ve yazılı olarak da anlatacaktır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu tür konuların sık işlenmesinin, biçime, üsluba pek önem verilmemesinin nedenlerinden biri de yaşanan acının büyüklüğüdür. Edebî yapıtlarda neyin anlatıldığının önemi vardır, nasıl anlatıldığının önemi yoktur. Yaşanan olaylar, görülen…
Page 7 of 10

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI