Öğeyi Oyla
(2 oy)
1928'de "Yedi Meşale" adıyla ortak bir kitap yayımlayan altısışair, biri öykücü yedi sanatçının oluşturduğu bir topluluktur. O yıllarda Türk edebiyatını saran "memleket­çi edebiyat" anlayışına tepki olarak doğmuştur. Sanatıön planda tutmak, taklitten uzaklaşmak, canlı ve içten olmak başlıca hedefleri olmuştur. "Meşale" adlı bir der­gi sekiz sayı yayımlandıktan sonra topluluk dağılmıştır. Kurucu "Yedi Meşaleciler" şunlardır: Yaşar Nabi Nayır, Cevdet Kudret Solok, Zi­ya Osman Saba, Vasfi Mahir Kocatürk, Muammer Lütfi Bahsi ve öykücü Kenan Hulusi Koray. Temsilcileri: Ziya Osman Saba (1910 – 1957): "Yedi Meşaleciler" topluluğunun üyesidir. Hem heceyle hem serbest şiirler yazmıştır. Çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, ev - aile sevgisi, yoksullara acıma,…
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Öz şiir anlayışını sürdüren şiirlerde imge, söz sanatı kullanılması, ses akışına özel önem verilmesi, söyleyiş kaygısı güdülmesi, ortak özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ahmet Muhip, Ahmet Hamdi, Necip Fazıl, Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Osman Sa­ba, Yaşar Nabi Nayır ve Yedi Meşale topluluğu şairleri, Öz şiir anlayışını sürdü­ren ürünler veren şairlerdir. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın bazı şiirlerini de bu anla­yışa bağlamak yerinde olur. Bu anlayışla şiir yazanlar, içinde bulundukları dönemin genel eğiliminden fark­lı bir şiir anlayışı yakalamaya çalışırlar. Şiirde lirizm, ritim, duyguya ağırlık verme, Yahya Kemal'in ifade ettiği derunî ahenk, kısaca mükemmeliyet diye ifade edilen bir anlayış egemendir. Bu anlayışla şiir yazan şairler, parnasyen…
Page 6 of 10

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI