Kategori: Edebiyat
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Psikoloji ve psikiyatrideki gelişmelerden yararlanılarak insana özgü gerçeklik ifade edilmeye çalışılır. Olay örgüsü, insana özgü bir gerçekliği ifade etmek üzere düzenlenir. Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar, insan gerçekliğini farklı yönlerden anlatma gayreti içine girmişlerdir. Olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç dünyası anlatılır. Dil ve anlatım bakımından seçkinci, mükemmeliyetçi bir anlayış hakimdir. Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar, zaman, psikolojik sorunlar, hastalık, bireysel bunalım, Doğu-Batı sorunsalı, kaçış, geçmiş-şimdi, birey-toplum, değer yargıları, korku gibi bireysel konuları ele alırlar. Bu anlayışla yazan yazarlar, gerçeğin insanlar tarafından farklı şekillerde algılanacağı düşüncesinden hareket ederler. Romanların bir kısmında romanın gelişim çizgisi dıştan içe, yani eşya…
Kategori: Edebiyat
Öğeyi Oyla
(3 oy)
1930'lu yıllardan itibaren köylüden, işçiden, dar gelirliden söz edilmeye başlanır. Bu durum, gelişme ihtiyacı ve isteğinin yanında, ideolojik kaynaklıdır. Toplumcu gerçekçiler, toplumdaki düzensizlik ve çatışmalar ile köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları üzerinde yoğunlaşırlar; eserlerini ağa-köylü, öğretmen-imam, halk-yönetici, zengin-fakir, güçlü-güçsüz, aydın-cahil gibi belirgin farklılıklar üzerine kurarlar. Eserlerinde, Anadolu coğrafyası ve insanı konu edilir, büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler üzerinde durulur. Olaylar ve kişiler, bir düşünceyi doğrulamak veya haklı göstermek üzere düzenlenip anlatılır. Eserler, okuryazarlığı olan halkın kolaylıkla okuyup anlayabileceği bir dil ve anlatım özelliğine sahipti. Yazarlar, okuyucuyu kendi düşünceleri doğrultusunda yönlendirmek isterler. Sanat eseri, belli görüşleri ifade etmek için…
Page 101 of 101

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI