Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Cumhuriyet Döneminde yazılmış MillîEdebiyat zevk ve anlayışını yansıtan şiirin genel özellikleri: Halit Fahri Ozansoy'un Aruza Veda şiiri, aruz ölçüsünden uzaklaşıp hece ölçü­süne yönelişi açıkça göstermesi bakımından önemli sayılabilir. Ahenk sağlamak için halk şiirindeki gibi uyak ve rediften yararlanılmıştır. İmgelere, söz sanatlarına, soyut konulara başvurma, halk şiirinde olduğu gibi ya çok az ya da halkın anlayabileceği niteliktedir. Hitabete yakın bir söyleyiş vardır. Şiirler lirizmden uzaktır, didaktik söylem ağır basar. İçerik açısından Millî Edebiyatın başlattığı Anadolu'ya yönelme, Türkçülük, top­lumsal sorunları ele alma gibi unsurlara bu şiirlerde de rastlanmaktadır. Gurur, iyimserlik ve irade ön plandadır. Şiirlerinin ana izleği (teması) memleket sevgisi ve memleket…
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Serbest nazım ve toplumcu şiirin genel özellikleri: 1920'lerde yeni bir şiir söyleyişine ihtiyaç duyulduğu, bilinen bir gerçektir. Millî Mücadele yıllarının sıkıntıları, zorlukları, bunaltıcı yanı; içe kapalı ya da “ben”i anlatan şiirden çok toplumu, toplumun acılarını, sorunlarını yansıtan şiire ihti­yaç duymaktadır. Millî Edebiyatın da Beş Hececilerin de roman ve hikâyede toplumsal sorunları işleyenlerin de farkına vardığı bir zorunluluklar dönemidir, bu dönem. Nazım Hikmet de Anadolu'ya geçtikten sonra bu zorunlulukların far­kına varan şairlerdendir. Geniş kitlelere hitap etmek, onları harekete geçirmek veya onların temsilcisi görünmek gibi ideallerin hiç de eksik olmadığı bir dönemde Nazım Hikmet, şii­rinin hem içeriğinde hem de biçiminde değişikliğe gider.…
Page 10 of 101

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI