Kategori: Edebi Sanatlar
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Edebi sanatlar (söz sanatları), sözü güzelleştirmek için başvurulan, belli tanımları, özellikleri ve kuralları olan anlatım uygulamalarıdır. Belli Başlı Edebi Sanatlar (Söz Sanatları) Şunlardır: Kinaye (Değinmece) Tariz (Dokundurmaca) Abartma (Mübalağa) Kişileştirme (Teşhis) İntak (Konuşturma) İrsal - i Mesel İktibas Tevriye Tezat (Zıtlık) Hüsn-i Talil (Güzel Nedene Bağlama)      
Öğeyi Oyla
(12 oy)
Cumhuriyet dönemi halk şiirinin özellikleri: Hece ölçüsü, dörtlük nazım birimi, uyak-redif kullanılması; düzenli uyak dizilişinin olması; koşma, semai nazım şekillerinin kullanılması; güzelleme, koçaklama gibi nazım türlerinin kullanılması geleneksel halk şiirinin Cumhuriyet döneminde de kullanıldığını göstermektedir. Âşık Veysel şiirinde tasavvuf düşüncesi ve edebiyatı varlığını sürdürür. Geleneksel halk şiiri ile Cumhuriyet dönemi halk şiiri arasında bazı farklılıklar vardır; fakat bunlar daha çok şiirin oluşturulma biçimiyle ilgilidir. Geleneksel halk şiiri doğaçlama söylenmekte, sözlü anlatım ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır; ancak Cumhuriyet dönemi halk şiiri, artık yazılı edebiyatın ürünüdür. Doğaçlama olmasına rağmen şair, kendi şiiri üzerinde oynayabilir, onu değiştirebilir, daha da yetkinleştirebilir. Geleneksel halk şairi…
Page 6 of 101

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI