Öğeyi Oyla
(12 oy)
Aşağıdaki cümlerde yer alan boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. Dille, sesle gerçekleştirilen sanat etkinliğine --------- sanatlar denir. Ses ve görüntüyü kullanarak yapılan sanatlara ---------- sanatlar denir. Buna karma sanatlar denildiği de görülmektedir. Yalnız görüntüyle yapılan sanatlara ------------ sanatlar denir. Edebiyat -----, -----, ----- gibi bilim dallarından yararlanır. Edebî metnin konusu , en geniş anlamıyla doğa ile ilişki halindeki duyan, düşünen, tasarlayan ve yaşayan  ----’dır. Resmin malzemesi fırça, boya, tuval; edebiyatın malzemesi ise ------- dir. Metinler, ------ ve  ------  diye ikiye ayrılır. Farklı duygu, düşünce ve hayallerin, yeni olay ve durumların zihinde oluşturduğu görüntü ve tasarımların mecazlar ve söz sanatlarıyla ifade edilmesine…
Öğeyi Oyla
(18 oy)
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi koyunuz. (  ) Şiirde yapının bozulması anlamın  bozulmasına yol açmaz. (  ) Bestelenmek için yazılan ve belirli bir ezgiyle söylenen halk şiiri şarkıdır. (  ) Edebî metinler yan anlam değeri açısından zengindir. (  ) Aynı dili konuşan insanlar ortak kültür değerlerini paylaşırlar. (  ) Sanat eseri öncelikle doğruluk ve fayda değil güzellik amacı güder. (  ) Edebi metinler yan anlam değeri açısından zengindir. (  ) Şiirin teması yazıldığı dönemle ilişkilidir. (  ) Şairin hayatı, edebi kişiliği ve dünya görüşünün bilinmesi, şiirin yorumlanmasına yardımcı olur. (  ) Aynı şiir, farklı…
Page 5 of 6

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI