Öğeyi Oyla
(7 oy)
1) Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız. (Her bir doğru cevap 3 puan olup toplam 24 puandır.) Kutadgu Bilig Atebetü’l Hakâyık Divân-ı Hikmet Divânü Lûgati’t Türk Leyla ile Mecnun Mesnevisi Seyahatname Risâletü’n Nushiyye Makalat 2) Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız. (Her maddenin doğru açıklaması 5 puan olup toplam 20 puandır.) Vahdet-i vücûd İnsan-ı kâmil Fenâfillah Mâsiva Sınav soru ve cevaplarını aşağıdaki ekten indirebilirsiniz...
Öğeyi Oyla
(77 oy)
1.   Aşağıdakilerden hangisi yapma destanın özelliklerinden biridir? A)    Bu destanların şairi belli değildir. B)    Bir şairin destan havasında kaleme aldığı epik şiirlerden oluşur. C)     Doğup yayılma, derlenip yazıya geçirilme gibi evrelerden geçer. D)    Bu destanların ilk söyleyenleri belli değildir. E)    Bu destanlarda olağanüstü olaylara yer verilmez. 2.   Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir? A)    Dil anlayışı       B)    Dini hayat  C)     Dilbilimcilerin istekleri D)    Dil coğrafyası  E)    Kültürel farklılaşma 3.   Edebiyatımızda “Hikmet” türünde şiiri olan ilk şair kimdir? A)    Yunus Emre      B)    Ahmet Yesevi C)     Kaygusuz Abdal D)    Pir Sultan Abdal  E)    Gülşehri Sınav soru ve cevaplarını aşağıdaki…
Page 4 of 6

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI