Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi

DİL

 • İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını anlatmak için kullandıkları, ses ve işaretlerden oluşan iletişim aracıdır.
 • Kendisini konuşan insanların oluşturduğu doğal bir şifre sistemidir.
 • Dilin, kendine özgü kuralları vardır.
 • Her dilin anlamlı en küçük birimi sözcüktür.
 • Dil, insanı diğer varlıklardan ayırır.

DİL – TOPLUM İLİŞKİSİ

 • Dil ulusları ulus yapan ve ulusal birliği sağlayan en önemli öğedir.
 • Dil, insanların bir arada yaşamasını sağlar.
 • Dili bozulan toplumlar yok olur.

DİL – KÜLTÜR İLİŞKİSİ

 • Kültür, bir toplumun dil, din, düşünce, sanat, yaşayış biçimi, gelenek ve göreneklerinin tümüdür.
 • Duygu ve düşünce ürünleri dil ile oluşturulur. Bunlar kültürün unsurlarıdır.
 • Gelenek ve görenekler, insanların dili karşılıklı kullanmasıyla oluşur.
 • Bir milletin dil ile ifade ettiği her şey kültürünü oluşturur.
 • Dil, kültürün temelidir.
 • Dil, kültürün aynasıdır.
 • Bir milletin diline bakarak, o milletin kültürü hakkında bilgi sahibi olabiliriz.
 • Kültürü oluşturan sosyal ve tarihi olaylar, bilgi birikimleri, nesilden nesile dil ile aktarılır.
 • Dil, bir milletin tarihinin özetidir.
 • Aynı dili konuşan insanlar, ortak bir kültür oluşturur.
 • Kültürün devamlılığı dil ile sağlanır.

DİL – BİREY İLİŞKİSİ

 • İnsanlar dil ile düşünür, dil ile hissederler.
 • Dış dünyayı dil ile yorumlar ve algılar insan.
 • İnsanlar dil aracılığıyla bilgi edinir.
 • Dilini kullanarak kendini doğru ifade edebilen birey, toplum içinde kendine iyi bir yer edinir.
 • Birey dil ile çevresindekilerle anlaşır.
 • Birey dil ile kültürünü ve tarihini öğrenir.
 • Dil, bireyin yetişme tarzının, kültürünün, eğitim seviyesinin bir göstergesidir.
 • Her birey, bir sözcüğü cümle içinde farklı kullanabilir.
 • Her birey, duygu ve düşüncelerini farklı şekillerde ifade eder.

DİLİN SÖYLEYİŞ FARKLILIKLARI

 • Dil, karşımıza farklı söyleyişlerle çıkar.
 • Bunun sebebi," gönderici-alıcı ilişkisi"dir.
 • Örneğin; Arkadaşımıza: Aaa, ne güzel bir kitapmış bu...Versene bir bakayım. Ailemizden birine: Kitabını bir versene bakayım. Öğretmenimize: Öğretmenim, elinizdeki kitabı incelememe izin verir misiniz? Kitapçıya: Şu yukarı raftaki kitabı alabilir miyim? Teşekkürler.

DİLİN FARKLI KULLANILMASI

 • Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız doğal dildir.
 • Sözcükleri çoğunlukla ilk anlamıyla kullanırız.
 • Mecaz anlamlı sözcükler, atasözleri ve deyimlerde vardır.
 • Edebiyat eserlerinin(roman, hikâye) kaynağı bu dildir.
 • Günlük konuşma dilinde, cümleler çoğunlukla kısadır.
 • Aynı duygu ve istekler, farklı kişiler tarafından farklı dile getirilir.
 • "Parayı uzatır mısın?"
 • "kardeş, şunu uzatıver." gibi.

BİLİMSEL METİNLERDE DİL

 • Bilimsel metinlerde dilin kullanılma amacı, açıklama yapmak ve bilgi vermektir.
 • Bu dili anlayabilmek için belli bir eğitim seviyesine ve bilgi birikimine sahip olmak gerekir.
 • "Bakteri ve virüsler, dolaşımdaki antikorların sürekli denetiminden kaçmak zorundadır."
 • Renkli yazılan sözcükler, bilimle ilgili özel ve belirli bir anlamı olan sözcüklerdir. Bu sözcüklere terim denir.

FELSEFİ METİNLERDE DİL

 • "Pozitivizmin kurucusu, Auguste Comte'dur. A.Comte, metafizik yapmanın yerine olgulara dayalı bir bilimin kurulmasını istemektedir."
 • Renkli yazılan sözcükler, felsefede belli anlamlar taşıyan sözcüklerdir. Bu tür sözcüklere kavram denir.
 • Felsefi metinlerde kavramlar kullanılır.
 • Bu metinlerde dilin kullanılma amacı, bilgi vermek ve düşünceleri dile getirmektir.
 • Aynı bilgi, aynı kavramlarla ifade bulur.
 • Bu dili anlayabilmek için belli bir eğitim seviyesinde olmak gerekir.

EDEBİ METİNLERDE DİL

 • Edebi eserlerde imgeler kullanılır.
 • Bu dilin kaynağı günlük dildir.
 • Din kullanılma amacı, estetik duygu uyandırmaktır.
 • Aynı duygu, farklı bireyler tarafından, farklı imgelerle farklı bir şekilde dile getirilir.

Yorumlar  

0 #1 ayhan hiphoplife 08-10-2014 13:44
;-) Evet, harika :-)
Alıntı

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI