Kategori: Sözcükte Anlam
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Bir özelliği, kavramı ya da durumu anlatan, kalıplaşmış, çoğunlukla mecazi söz öbekleridir. Deyimler halkın ortak malıdır. DEYİMLERİN BİÇİM ÖZELLİKLERİ 1) Kalıplaşmışlık: Her deyimin belli bir biçimsel kalıbı vardır. Deyimi oluşturan sözcükler, eş anlamlılarıyla da olsa değiştirilemez;yerlerine başka sözcük kullanılamaz. Korktuğum başıma geldi,harmanı bitirmeden yağmurlar bastırdı. (Deyimi "çekindiği başına gelmek" biçiminde kullanamayız; anlam bozulur, söz deyim olmaktan çıkar.) 2) Ad ya da sıfat tamlaması biçimli deyimler: ecel beşiği (tehlikeli yer, araba vs.) el emeği ana kuzusu çingene düğünü canlı cenaze bir Köroğlu bir Ayvaz biçilmiş kaftan 3) İkileme biçimli deyimler: belli başlı baştan ayağa allı güllü alttan alta dengi dengine derli…
Kategori: Sözcükte Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Aynı sözcüğün tekrarı ile ya da aralarında anlam veya ses yönünden ilgi-benzerlik bulunan iki (bazen ikiden çok) sözcüğün birlikte bir anlamı ifade edecek, cümlede birlikte görev yapacak biçimde bir araya getirilmesiyle oluşmuş sözcük öbekleridir. İkileme, anlatıma güç katar. Pekiştirme, kesinlik, abartma, olasılık, yaklaşıklık gibi anlamlar, ikilemelerle güçlü ve özlü biçimde ifade edilebilir.   1. ANLAMLARINA GÖRE İKİLEMELER Şu yalan dünyaya geldim geleli / Tas tas içtim ağuları sağ iken (Abartmaya varan bir pekiştirme) Her yer vıcık vıcık çamurdu. (Pekiştirme) Serin serin Kapalıçarşı / Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa (Pekiştirme) İşi hemen hemen yarıladılar. (Yaklaşıklık) Eninde sonunda benim elime düşeceksin. (Kesinlik) Dereden tepeden konuştular.…
Page 5 of 15

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI