Kategori: Sözcükte Anlam
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Kimi sözler, başlangıçta bir eylemi ya da varlığı karşılarken zaman içerisinde başka kavramları da karşılayacak biçimde kullanılmaktadır. Konmak fiilinden türeyen "konak" sözcüğünün anlamının "konma yeri" olması gerekir. "Konak" sözcüğü Türkçede "yolcuların konup geceledikleri yer, iki konak arasındaki uzaklık, kentlerdeki büyük ve görkemli ev" yerine kullanıl­maktadır. Mum asıl olarak bir "ışık aracı" dır. Bu sözcük fizikte "ışık birimi" olarak da kullanılır. Aşıağaçlarla, bitkilerle ilgili bir terim olduğu halde anlam genişlemesine uğrayarak bir tıp terimi olarak kullanılmak­tadır: "Çiçek aşısı, kolera aşısı..." gibi.
Kategori: Sözcükte Anlam
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Yaşam koşullarının değişimine bağlı olarak, insan yaşamı­na yeni kavramlar girer. Ancak her yeni kavram için yeni sözcük bulunması mümkün değildir. Bu nedenle insanlar, yeni kavramları yakından tanıdıkları, iyi bildikleri kavramlar­dan yola çıkarak adlandırma yoluna giderler. Asıl olan insanın "ayağı"dır. Eğer ayak, "masanın ayağı" ya da "yarışın ikinci ayağı" biçiminde kullanılırsa yakıştırmaca olur. Dağın eteği, kapının kolu, iki göz ev, nehrin yatağı, kapının dili, defterin yaprağı, uçağın kanadıkullanımların­da yakıştırmaca sözcükler vardır. NOT Yakıştırmaca sözcükler yan anlamla ilgilidir. Yakıştırmaca sözcükler bir kavramın, eşyanın adı durumundadır.
Page 4 of 15

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI