Kategori: Sözcükte Anlam
Öğeyi Oyla
(9 oy)
Aynı anlamı taşıyor gibi görünen bazı sözcükler; ortak nitelikler taşıyan, birbiriyle il­gili olan ama aralarında bazı ayrılıklar bulunan kavramları anlatır. Böyle sözcükle­re "yakın anlamlı sözcükler" diyoruz. Örnekler: kırılmak - darılmak (kırılmak: Gücenmek, incinmek / darılmak: Hoşa gitmeyen bir tutum, davranış veya sözden ötürü gücenip ilgiyi kesmek, görüşmez olmak; küsmek) (Görüldüğü gibi "kırılmak" ve "darılmak" sözcüklerinde "gücenme" anlamı var­dır. Ancak "darılmak"ta güceniklik ilişkiyi kesecek kadar ileri boyuttadır. Bu du­rumda "darılmak" ve "küsmek" eş anlamdadır, "kırılmak" onların yakın anlamlısıdır.) çekingen - korkak (Her ikisinde de "bir şeyi yapmak istemeyen" anlamı varsa da "korkaklık" ileri boyutlardadır.) uğraş - uğraşı ("Uğraş", "geçim için sürekli…
Kategori: Sözcükte Anlam
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Yazılış ve söylenişleri farklı olduğu hâlde aynı kavramı karşılayan (aynı anlama ge­len) sözcüklere "eş anlamlı" (anlamdaş) sözcükler diyoruz. Eş anlamlılık, genellik­le, dilimize başka dillerden girmiş sözcüklerle Türkçe kaynaklı sözcükler arasında olur. Örnekler: al – kırmızı kara – siyah belge – vesika bencil – egoist deniz – derya esnek – elastiki esin – ilham acı – ıstırap acıma – merhamet koşul – şart ihtiyar - yaşlı Sayıları fazla olmasa da Türkçe asıllı bazı sözcükler arasında da eş anlamlılık iliş­kisi bulunabilir. Örnekler: işitmek – duymak göndermek – yollamak küçük – ufak yol - yöntem Bir sözcüğün eş anlamlısı, her zaman, sözcük tek…
Page 8 of 15

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI