Öğeyi Oyla
(0 oy)
"-yor" ekinin darlaştırma etkisi: Düz - geniş (a - e) ünlülerle biten bir fiile "-yor" şimdiki zaman eki getirildiğinde "y" ünsüzü, kendinden önce gelen bu ünlüleri ("a" ve "e"yi) darlaştırır, "ı, i, u, ü" ye dönüştürür. Bu dönüşüm yazıda gösterilmezse yazım yanlışı meydana gelir. Örnekler: başla + yor > başlıyor ("başlayor" yanlıştır.) dinle + yor > dinliyor ("dinleyor" yanlıştır.) gelme + yor > gelmiyor ("gelmeyor" yanlıştır.) de + yor > diyor ("deyor" yanlıştır.) deme + yor > demiyor ("demeyor", "dimeyor", "dimiyor" biçimleri yanlıştır.) oyna + yor > oynuyor ("oynayor" yanlıştır.) ötme + yor > ötmüyor ("ötmeyor" yanlıştır.) "y" kaynaştırma ünsüzünün…
Öğeyi Oyla
(4 oy)
Türkçede "b" ve "p" dudak ünsüzlerinin önünde "n" diş ünsüzü bulunmaz. Bu yüzden yabancı kaynaklı bazı sözcüklerde "b" ve "p"den önce kullanılan "n" diş ünsüzleri zamanla "m"ye dönüşür. Bunların "n" ile yazılması yanlıştır. Örnekler: anbar > ambar çenber > çember canbaz > cambaz tenbel > tembel çarşanba > çarşamba kanbur > kambur tonbul > tombul anbulans > ambulans tran pet > trampet tanpon > tampon Kurala aykırı görünen kullanımlar Bileşik sözcüklerde "n" ile "b" komşu olabilir. ÖR: onbaşı, binbaşı, sonbahar, bin bir... ("Ombaşı, bimbaşı, sombahar, bim bir "kullanımları yanlıştır.) Bazı özel yer adlarında "n" ile "b" yan yana kullanılabilir. ÖR:…
Page 5 of 8

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI