Öğeyi Oyla
(0 oy)
"k" ünsüzüyle biten bazı sözcüklere "-cık" ya da "-cek" küçültme eki getirildiğinde, sözcüğün sonundaki "k" ünsüzü düşer. Örnekler: küçük + cük > küçücük büyük + cek > büyücek ufak + cık > ufacık çabuk + cak > çabucak yumuşak + cık > yumuşacık sıcak + cık > sıcacık Benzer bir düşme de "asteğmen", üsteğmen (ast + teğmen, üst + teğmen) sözcüklerinde görülmektedir.
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Birinci hecesi açık, ikinci hecesi kapalı bazı iki heceli sözcüklere, ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde, ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Bu ses olayına "orta hece düşmesi" de denir. Örnekler: ağız+ı > ağzı bağır + ına > bağrına beniz + im > benzim alın + ım > alnım karın + ın > karnın göğüs + ü > göğsü oğul + u > oğlu kayın + ı > kaynı Arapçadan dilimize girmiş bazı sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek ya da sözcük (yardımcı eylem) getirildiğinde, aynı ses olayı ortaya çıkmaktadır. Örnekler: sabır + ın > sabrın şükür et > şükret zikir +…
Page 4 of 8

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI