Öğeyi Oyla
(0 oy)
Arapçadan girmiş bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ya da ünlüyle başlayan bir yardımcı fiille kullanıldıklarında, sonda bulunan ünsüzün bir eşi daha ortaya çıkar. Örnekler: his + i > hissi his + etmek > hissetmek zan + ım > zannım zan + eylemek > zanneylemek red + i > reddi red + olunmak > reddolunmak
Öğeyi Oyla
(56 oy)
Ünsüzle biten bazı sözcüklere cık küçültme eki getirilirken iki ünsüz arasında bir ünlü türer. Örnekler: az + cık > azıcık dar + cık > daracık bir + cik > biricik genç + cik > gencecik -yor şimdiki zaman eki, ünsüzle biten fiillere getirilirken "y" den önce bir dar ünlü türer. Örnekler: al + yor > al(ı)yor gel + yor > gel(i) yor ol + yor > ol(u)yor öl+yor > öl(ü)yor Pekiştirme önekinden sonra, bazı durumlarda, ünlü türemesi görülür. Örnekler: sağlam > sapsağlam > sap(a)sağlam gündüz > güp(e) gündüz düz > düp(e) düz
Page 3 of 8

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI