Öğeyi Oyla
(177 oy)
Küçük ünlü uyumuna "düzlük - yuvarlaklık uyumu" da denir. Kural: Türkçe sözcüklerde Düz ünlüleri (a - e - ı - i'yi) düz ünlüler (a - e - ı - i) takip eder. Yuvarlak ünlüleri (o - ö - u - ü'yü) düz geniş ünlüler (a - e) ya da yuvarlak - dar ünlüler ( u - ü) takip eder. Yuvarlak - geniş ünlüler (o - ö) sadece birinci hecede bulunur. Ekler de eklendikleri sözcüğün son hecesine uyar. Küçük ünlü uyumu, birbirini takip eden komşu heceler için söz konusudur. Komşu olmayan hecelerin ünlüleri birbirini ilgilendirmez. Kuralla İlgili Özel Durumlar Bazı Türkçe…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Büyük ünlü uyumuna "kalınlık - incelik uyumu" da denir. Kural: Türkçede bir sözcüğün ilk hecesindeki ünlü kalınsa, diğer hecelerdeki ünlüler de kalındır; ilk hecenin ünlüsü inceyse sözcükteki bütün ünlüler ince olur. Ekler, sözcüğün son hecesine uyar. Kurala Aykırı Durumlar: 1) Türkçenin bazı sözcükleri zamanla kurala aykırı duruma gelmiştir. Örnekler: ana > anne kangı > hangi karındaş > kardaş > kardeş takı > dahi > dahi 2) Yabancı dillerden alınmış sözcüklerin bir bölümü zamanla kurala uyacak biçimde değişmiş; bir bölümü aykırı biçimde kullanılagelmiştir. Örnekler: mesa > masa çarçûye > çerçeve nerduban > merdiven Yabancı dillerden gelmiş bazı sözcüklerde sondaki ünsüzün etkisiyle,…
Page 7 of 8

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI