Öğeyi Oyla
(3 oy)
Kural: Türkçede süreksiz yumuşak ünsüzler (b, c, d, g) sert ünsüzlerle komşu olamaz. Bu yüzden süreksiz yumuşak ünsüzlerle (c, d, g) başlayan bir ek, sert ünsüzle (ç, f, t, h, s, k, p, ş) biten bir sözcüğe eklendiğinde ekin başındaki süreksiz - yumuşak ünsüz sertleşir, "c", "ç" ye; "d", "t" ye; "g", "k" ye dönüşür. Türkçede "b" ile başlayan ek yoktur. Örnekler: süt + cü > sütçü aş + cı > aşçı (ahçı) çift + ci> çiftçi Ahmet + den >Ahmet'ten dolap + da> dolapta bit + gi > bitki şaş + gın > şaşkın Kurala aykırı durumlar: Bileşik sözcüklerde…
Öğeyi Oyla
(2 oy)
Kural: Sonunda süreksiz - sert ünsüz bulunan bir sözcüğe, ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde, sözcüğün sonundaki süreksiz - sert ünsüz yumuşar, "p", "b"ye; "ç", "c"ye; "t", "d"ye; "k", "ğ"ye dönüşür. Örnekler: Kitap + ın > kitabın Tarak + ı > tarağı Ağaç + a > ağaca Yok + u > yoğu Dört + ümüz > dördümüz Taç + ın > tacın Kuralla İlgili Özel Durumlar "nk" ünsüzleriyle biten sözcüklerde "k", "g" ye dönüşür: ÖR: denk + in > dengin, ahenk + i > ahengi... Özel adlarda meydana gelen yumuşama okunuşta uygulanır; ama yazıda gösterilmez: ÖR: Vahap'ın, Zonguldak'a, Tokat'ın... Bir…
Page 6 of 8

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI