Öğeyi Oyla
(12 oy)
Türkçede bir sözcükte iki ünlü yan yana gelmez. Yabancı kaynaklı sözcüklerle bileşik sözcüklerde bu özellik bozulmuş olabilir: şiir, fiil, saat, kanaat, ideal (yabancı kaynaklı sözcükler)... İğneada, Yassıören, Sivrialan, ataerkil (bileşik sözcükler)... Türkçede sözcük kökünde aynı ünsüz yan yana tekrarlanmaz: anne (ona), elli (elig) sözcükleri, ses değişikliğine uğramıştır. Altta (alt + ta), kolla (kol + la) gibi sözcüklerde ünsüzün biri "kök"te, öbürü "ek"tedir. Türkçede uzun ünlü yoktur. Ünlüsü uzun okunan sözcükler yabancı kökenlidir: tarih, lazım, âşık, âdet, hane, imza ... Türkçede "ünsüz + ünsüz" biçiminde başlayan hece ve sözcük yoktur: plan, gram, fren, grev, spor, trafik, (elek)trik yabancı asıllı sözcüklerdir.
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Türkçe hecede en az bir, en çok dört ses bulunur. Her hecede bir ünlü mutlaka yer alır; birden fazlası bulunamaz. Ünlülerle ünsüzlerin sayısına ve sırasına göre Türkçenin heceleri altı değişik biçim oluşturur: Yalnız ünlü: o(dun), a(lev), e(sin)... Ünlü + ünsüz: at, ot, iz, oy(na), oğ(lum)... Ünsüz + ünlü: ta(kım), to(kaç), yo(rul), do(lum).... Ünsüz + ünlü + ünsüz: kaç, sap, sat, gel, (o)tur... Ünlü + ünsüz + ünsüz: alt, üst, ört, art, ark, ars(lan)... Ünsüz + ünlü + ünsüz + ünsüz: dört, kırk, kart, kurt, Türk... Ünlüyle biten hecelere "açık hece", ünsüzle bitenlere "kapalı hece" adı verilir.
Page 1 of 8

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI