Kategori: Paragraf
Öğeyi Oyla
(2 oy)
Ana düşünceyi destekleyen, açan - açıklayan, onun anlaşılmasına yardımcı olan yan düşünceler, yan yargılardır. Ana düşünce amaç, yardımcı düşüncelero amacı gerçekleştirmede kullanılan araçlar konumundadır. Yardımcı düşüncelerin bulun­masını isteyen sorularda soru kökleri genellikle olumsuz yüklemlerle biter: Bu parçada ... nın hangi yönüüzerinde durulmamıştır? Bu parçada sözü edilen ... ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? ......hangisinden söz edilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi ... nın bu parçada değinilen özelliklerinden biri değildir? Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz? Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? ......aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? ......ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yardımcı düşünce paragraflarının çözümüne de konu ve ana düşünce sorularındaki gibi başlanır, ilk…
Kategori: Paragraf
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Manzum anlatımda düşünceden çok duyguya önem verilir, duyguların anlatımıön plandadır. Şiir, duyguların çok güzel ve etkileyici biçimde söz ve yazıyla manzum olarak anlatılmasıdır. "Paragrafta konu" hakkında yazılanlar, ana çizgileriyle "şiir" için de geçerlidir. Ancak manzum parçalar (şiirler) üzerinde düzenlenen sorularda daha çok işlenen duygu (tema) üzerinde durulur. Ana duygu (tema - tem); şairin anlatmayı, işlemeyi amaçladığı asıl duygudur. Bu duyguyu işleyebilmek için araç olarak kullanılan, söylenen her şey (olaylar, betim­lemeler, açıklamalar...) konuyu oluşturur. Ana duygu (tema), bir ya da birkaç söz­cükle anlatılır: özlem, ölüm, Allah aşkı, insan sevgisi, yaşama sevinci, talihten şikâ­yet, yurt sevgisi, doğa sevgisi, kaybedilen fırsatlara yanış gibi…
Page 2 of 7

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI