Kategori: Paragraf
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Paragraf bir yazının, bir düşünce etrafında kümelenmiş cümlelerden oluşan bölü­müdür. Yazının bütününde olduğu gibi paragrafta da düşünceler rastgele değil, bir sıra, bir plan çerçevesinde işlenir. İşlenen konunun türüne göre yazılarda da paragrafta da değişik plan örnekleri gö­rülür. Örneğin olay anlatan paragraflarda genellikle oluş sırası (kronolojik sıra) esa­sına dayalı bir plan uygulanır. Betimleme paragraflarında uzaktan yakına, yakından uzağa, genelden özele, özelden genele gibi sıralamalar yapılır. Duygu paragrafla­rında ve şiirlerde belli bir plan olmayabilir; duygular içe doğduğu gibi anlatılabilir. Düşünce paragraflarında genellikle tümdengelim, tümevarım yöntemlerine uygun bir planın uygulandığı görülür. Paragrafta yapı (plan), konu, ana düşünce ve yar­dımcı düşünceler ile ilgili sorular,…
Page 7 of 7

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI