Öğeyi Oyla
(0 oy)
Yalın durumdaki ad soylu sözcüklerden ya da tamlayan eki almış adlarla adıllardan sonra kullanılarak onlara "amaç", "neden", "özgülük" gibi anlamlar yükler. Örnekler: Ben de sizin için didinmiyor muyum? (Sizin uğrunuzda...) Bizim için ne diyorlar? (hakkımızda) Bu adam için "Biraz serttir." diyorlar. (adam hakkında) Bu ayakkabıyı babam için aldım. (özgülük) Bu iş için kaç lira ödedin? (karşılık) Bu kemikleri Karabaş için ayırdık. ("Özgü"lük anlamlı; Karabaş'a mahsus, ona özgü.) Bu kitaplar için ne kadar ödedin. (karşılığında) Çalışmak için başvurdu. (amacıyla, başvurunun amacı, sebebi) Hava almak için bahçeye çıktı. (Amaç ilgisi kurdu.) Ona "Hoş geldin." Demediğin için darıldı. (Neden ilgisi kurdu.) Senin için sorun…
Öğeyi Oyla
(5 oy)
Adlarla, adıllarla, ad tamlamaları ve sıfat tamlamalarıyla öbekleşerek onlara araç, birliktelik, neden, durum gibi anlamlar yükler: Örnekler: Ankara'ya uçakla giderler. (araç) Arabanın gürültüsüyle irkildi. (neden) Baharla birlikte leylekler de geldi. (zaman) Bir demir testeresiyle zinciri kestiler. (ad tamlamasının yükleme ilgisini sağla­dı, cümleye araç anlamı kattı.) Bizi boş vaatlerle kandırdılar. (araç) Hasan yaşlı annesiyle oturuyordu. (beraberlik) Yarın amcamla kasabaya gideceğiz. (öbekleşip bitiştiği sözcüğün "gideceğiz" yüklemiyle ilgisini sağladı, birliktelik anlamı kattı.) Yüzüme şefkatle baktı. (soyut adla öbekleşti, "bakmak" eyleminin durumunu belirtti.) "ile" sözcüğü "ve" anlamında kullanıldığında bağlaç olur. Örnek: Ali, Ayşe'yle sinemaya gitti. (edat) Ali'yle Ayşe sinemaya gitti. (bağlaç - Ali ve Ayşe)
Page 5 of 24

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI