Öğeyi Oyla
(0 oy)
Fiili ya da fiilimsiyi zaman yönünden belirten zarflardır. Eyleme ya da eylemsiye so­rulan "NE ZAMAN?" sorusuna cevap verirler. Belirteç görevi yapan sözcükler şunlardır: Eskiden, dün, demin, demincek, şimdi, şimdilik, sonradan, sonunda, biraz son­ra, iki yüz elli yıl önce... Hemen, hemen şimdi, ansızın, birdenbire, önce, sonra, henüz, daha, hâlâ, da­ima, ilkin, önceleri... Sabahleyin, akşamleyin, geceleyin, öğleyin, yazın, güzün... Akşam, sabah, gece, gündüz, geçen gün, gelecek ay... Şimdiye dek, bugüne kadar, dünden beri, o güne değin... NOT: Zaman anlamlı adlar yükleme (fiile ya da fiilimsiye) sorulan "Ne zaman?" soru­suna cevap verdiklerinde sözcük türü olarak zarf, öge yönünden de "zarf tümle­ci" olurlar. Sabahları…
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Sıfatlar konusuyla ilgili hazırlanmış konu anlatımını ve konu testini aşağıdaki ekten indirebilirsiniz. 
Page 9 of 24

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI