Öğeyi Oyla
(0 oy)
Tek başlarına belirgin bir anlamı olmayan; bir sözcüğün ya da tamlama, cümlecik ve benzeri bir söz öbeğinin arkasından kullanılıp onunla öbekleşince anlam kaza­nan sözcüklerdir. Genellikle ad soylu sözcüklerle öbekleşip onların diğer sözcükler­le, özellikle yüklemle ilgisini sağlarlar. Öbeğin öge görevini belirlemede edatların rolleri önemlidir. Cümlede tek başlarına öge olamazlar ancak cümleden çıkarıldıklarında anlam bo­zulur, cümlenin anlamı en azından değişir. “Yemek için yaşamamalı, yaşamak için yemeli.” Cümledeki "için" sözcüğü tek başına anlam taşımaz. Kendinden önce gelen adla sonra gelen eylemin ilgisini sağlamıştır, "için" sözcüklerini cümleden çıkaralım: “Yemek yaşamamalı, yaşamak yemeli.” Ortada anlam taşıyan bir cümle kalmadığını görüyoruz, "için" edatı, cümlenin kuru­luşunda ve…
Öğeyi Oyla
(3 oy)
Temel yüklem görevindeki eyleme (fiile) bağlı olarak kullanılan zarflar cümlenin zarf tümleci olurlar: Örnekler: Azıcık daha ye. Aşağı indi. Askerden döndüğünün ertesi günü işe başladı. (Zarf öbeği, zaman zarfı anla­mıyla zarf tümleci olmuştur.) Elbette olur ev yıkanın hanesi viran. Kapıyı öfkeyle çarptı. ("Öfke ile" edat öbeği durum zarfı ve zarf tümlecidir; çünkü "Nasıl?" sorusunun cevabıdır.) Fiilimsilere, sıfatlara ve zarflara bağlı görev yapan zarflar, temel cümlede ayrıca öge olmaz: Örnekler: Pek güzel anlaşıyorlar. ("Pek güzel" zarf tümlecidir. Ancak asıl tümleç olan "gü­zel" zarfıdır. "Pek" onunla öbekleşmiş, birlikte tümleç görevi üstlenmişlerdir.) Oldukça marifetli bir kızı vardı. ("Oldukça" zarfı "marifetli" sıfatının zarfıdır, altı çizili…
Page 6 of 24

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI