Öğeyi Oyla
(35 oy)
Cümlede zarf (belirteç) göreviyle kullanılan eylemsilerdir. Doğrudan eylem kök ve­ya gövdelerinden türetilebildikleri gibi ad eylem ve ortaçlardan (sıfat-fiillerden) çe­şitli ekler ve edatlar yardımıyla da oluşturulabilirler. Bağ eylem, öbekleştiği (yan cümlecik oluşturduğu) sözcüklerle birlikte temel cümlede zarf tümleci görevi yapar. Sözcük türü olarak da zarf (belirteç) olarak değerlendirilir. Arka arkaya gerçekleşen eylemleri anlatmakta kullanıldığından "bağ eylem" olarak da adlandırılır. Ancak doğrudan bağlaç sayılması yanlış olur. Bu eklerin içinde sadece "-ip" eki bağlama görevlidir. 1. Bağlama Ulacı Eylemden -ıp [-ip, -üp, -up; -(y)ip, -(y)ıp...] yapım ekiyle türetilir. Bağlaca en ya­kın ulaçtır. Örnekler: Sandallara binip gittiler. (... bindiler ve gittiler.) Kır at, yanımızdan süzülüp geçti.…
Öğeyi Oyla
(17 oy)
Eylem kök ya da gövdelerine –an (-en), -ası (-esi), - mez (-maz), -ar (-er), -dik (-dik, -dük, -tık, -dığı ...), -ecek (-acak), -miş (-mış, -müş, -muş) ekleri getirilerek türetilmiş eylemsilerdir. Oluşturdukları eylemsi grubu (eylemsi öbeği), bir adın sıfatı göreviyle kullanılır. Meydana gelen sıfat tamlaması yan cümlecik oluşturur, cümlede öge olur. Örnekler: Bekleyen dervişmuradına ermiş. (yan cümlecik temel cümlenin öznesi) Ocağın sönmeye yüz tutan ateşine baktı. (yan cümlecik temel cümlenin dolay tümleci) Rakibi, yenir yutulur lokma değildi. Akla sığmaz başarılar elde ettiler. Okulu bitirdiği ay işe başladı. Akla gelebilecek tüm sorunları hesaba kattık. Pişmiş aşa su katıyorsunuz. Ele alınmadık sorun kalmadı.…
Page 6 of 11

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI