Öğeyi Oyla
(7 oy)
Geçişli bir fiile -t, -r, -dir yapım ekleri getirilerek geçişlilik derecesi artırılır. Böylece ettirgen eylemler türetilir. Bu eylemlerde genellikle öznenin işi başkasına yaptırması(ikinci dereceden geçişlilik, eylemin başka bir özneye de geçmesi) anlamı vardır. Örnekler: Ninem bir mektup yazdırıyor. Burada her şey bana seni düşündürüyor. Sonunda, ona istediklerini söylettiler. Şurubu çocuğa içirdi. ödemek -- ödetmek bağlamak -- bağlatmak dinlemek -- dinletmek boyamak -- boyatmak bulmak -- buldurmak demek -- dedirtmek yemek -- yedirtmek NOT: Ettirgen çatı oluşturan eklerin birden fazla kullanılması da mümkündür. Ancak eyleme özellikle ikiden fazla çatı eki getirildiğinde karışıklık doğar. Örnek: Kitabı ablasına aldırdı. Kitabı ablası aracılığıyla bir…
Öğeyi Oyla
(20 oy)
Geçişsiz eylemlere -t, -r, -dir (-it, -it, -üt, -ut; -ir, -ir, - ür, -ur, -er, -ar; -tir, -tır, -dır, -dur...) yapım ekleri getirilerek elde edilen geçişli eylemlerdir. Ya­ni, "geçişsizken ekle geçişli hâle getirilmiş" eylemlere oldurgan eylemdenir. Bu eylemlerin çatı değiştirmeden önceki biçimleri genellikle oluş ya da durum bildi­rir. Oldurgan duruma gelmiş eylemlerde, oluş ya da durumun başkası tarafından sağlanması anlamı vardır. Örnekler: Annem yeğenimi uyuttu. Hastayı koltuğa oturttular. Kedi, kelebeği yere düşürdü. Bahar, ağaçları yeşertecek. Çalışmalarını evinde sürdürüyor. ağarmak -- ağartmak ürkmek -- ürkütmek gitmek -- gi­dermek pişmek -- pişirmek birikmek -- biriktirmek bezmek -- bezdirmek coşmak -- coştur­mak
Page 1 of 11

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI