Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(200 oy)
Bir insanı, nesneyi, yeri ya da herhangi bir varlığı belirgin özellikleriyle sözle ya da yazıyla tanıtmaktır. Betimlemede duyu organlarıyla özellikle gözle algılanan ayrın­tılar önemli yer tutar. Niteleme sıfatlarına, nitelik zarflarına, benzetmelere, benzet­meli mecazlara (eğretilemelere) yer verilir. Betimleme cümleleri "nasıldır?"soru­suna cevap verir. Örnekler: Sessiz bir öğle üstü, hava iyice sıcak. Gökten parça parça aydınlık yağıyor. (İşitme, dokunma, görme duyularından yararlanılmıştır. Kapalı eğretileme-mecaz yapılmıştır.) Sarı saçlar; solgun, sapsarı bir yüz, gömleğinin yakası açık... (Bir adamın fizik­sel portresinin ilk bakışta görünen çizgileri verilmiştir. Gözleme dayalı yalın, mecazsız bir betimleme yapılmıştir.) Bir sürü küçük, kırmızı tuğladan ev; yollar asfalt kaplamalı, orta yerde uzun bir…
Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(79 oy)
Bir kavramı, bir nesneyi en genel ve değişmez özellikleriyle tanıtmak, tarif etmektir. Tanım "...nedir?" ve "...kimdir?" sorusuna cevap verir. Bilimsel-öğretici tanımlar nesneldir. Sanatla soyut kavramlarla ilgili tanımlar öznel olabilir. Örnekler: Şiir; duygu, düşünce ve hayallerin güzel ve etkileyici biçimde söz ve yazıyla an­latılmasıdır. Şiir, düşünceyi duygu hâline getirinceye kadar yoğurmaktır. Şiir bir akıl hastalığıdır. Şiir, aşkın ilk hecesi; şair onun kekemesidir. Gerçek şiir ölümsüzdür. (TANIM CÜMLESİ DEĞİL) Birinci örnek; nesnele en ya­kın şiir tanımıdır. Sonraki üç tanım, öznel örneklerdir. Şiir konusundaki kişisel anla­yışları yansıtmaktadırlar. Son örnekte "Şiir nedir?" sorusunun cevabı yoktur. Bu cümlede tanım da yoktur. Şiirin ölümsüzlük özelliği bildirilmektedir.…
Page 5 of 22

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI