Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(17 oy)
Farklı sözcüklerle oluşturulduğu halde, İlettiği yargı, işlediği konu, konuya bakış açı­sı aynı ya da birbirine çok yakın cümlelerdir. ÖRN I. Başarılı eleştirmen, yazarın anlatım pürüzlerini ele alır, anlatımla anlatılanlar arasındaki ilişkiyi kurar, geri kalanın yazarın işi olduğunu bilir. II. Eleştirmenler, dost oldukları yazarların yapıtlarını değerlendirirken nesnellik süzgecini iki kez kullanmalıdırlar. III. Eleştirmenden, yazarın yaşamıüzerinde durması değil, yapıtlarına yeni yorum­lar getirmesi beklenir. IV.  Eleştirmen yorum ve değerlendirmeleriyle yazarları yönlendirici olmalıdır. V.  Eleştirmenin sorumluluğu, yazarın değil, yapıtın bilinmeyen yönlerini bulup or­taya koymaktır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? A) I. ve II.                   B) II. ve III.      C) III. ve…
Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
KAVRAMLAR Cümle (tümce): Bir düşünceyi, duyguyu, oluş ya da kılışı tam bir yargı (hüküm) hâ­linde anlatan söz dizisidir. Yargı (hüküm): Cümlede bildirilen düşünce, duygu, bilgi, haber, oluş ya da kılıştır. Cümlecik: Birden çok yargı bildiren cümlelerde yargılardan her birini bildirme gö­revini üstlenen söz bölüğüdür. Cümlecikler, bileşik ya da sıralı cümleleri oluşturur. CÜMLENİN KONUSU VE YARGISI Her cümlede en az bir yargı vardır. Bu yargı bir düşünce, duygu, olay, oluş, kılış, haber... ile ilgilidir. "Cümlede anlatılan nedir?"sorusunun yanıtı konuyu ortaya koyar. Konunun çekir­deği tek sözcükle anlatılabilir. Birkaç sözcüklü bir öbek biçiminde anlatılırsa "konu­ya bakış açısı" da verilmiş olur. Ama yargı, asıl…
Page 22 of 22

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI