Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(15 oy)
Konuşma sırasında cümlenin anlamına bağlı olarak bir sözcüğün ya da sözcük öbeğinin diğerlerine göre daha güçlü ve baskılı söylenmesidir. Normalde cümle vurgusu yüklemdedir. Cümlenin kuruluş amacına, yanıtlamak iste­diği soruya bağlı olarak vurgunun cümle içerisindeki yeri değişebilir. Genellikle vurgulanmak istenen öge yükleme yaklaştırılır ve vurgulu okunur. Örnekler: Oktay bugün beklediğiniz kitabı getirecek. (Kitabın getirileceği bildirilmektedir.) Beklediğiniz kitabı bugün Oktay getirecek. (Kimin getireceği sorusuna cevap verilmektedir.) Oktay bugün, beklediğiniz kitabı getirecek. (Neyin getirileceği konusu aydınla­tılmaktadır.) Beklediğimiz kitabı Oktay bugün getirecek. (Kitabın ne zaman getirileceği sorusuna cevap verilmektedir.) ÖRN Sonbahar (I) bütün hıncını(II)bu çorak topraklarda (III)insanların birbirinden uzak yaşadığı köylerde (IV)büyük bir hazla…
Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Önceki bölümlerde üzerinde durduğumuz "karşıtlık" ve "olumsuzluk" kavramları; "cümlede anlam" sorularında değişik biçimlerde kullanılabilmektedir. "Herhangi bir duruma olumsuz bakış", "olumsuz bir durumun olumlu bir ifadeyle anlatılması", "olumsuz bir durumdan olumlu sonuççıkarılması" anlamı taşıyan cümlelerin bulun­ması istenebilmektedir. Örnek Soru: I.  Fransızcasıİngilizcesine nazaran daha iyiydi. II. Bir kuş misali uçup gidecek yavrum yuvadan. III. En hızlı koşan atleti belirlemek için özel cihazlar kullanıyorlar. IV. Elimden gelen ne varsa bu işi yapmak için mücadele edeceğim. V. İşyerinde yalana dolana yönelirken evinde doğrudan şaşmazdı. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "karşılaştırma" yap ılmamıştır? A) I.         B) II.         C) III.         D) IV.               E) V. ÇÖZÜM Karşılaştırmanın yapılmadığı…
Page 2 of 22

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI