Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(341 oy)
1. Nesnel (Objektif) Anlatım: Anlatıcının kişisel görüşlerini, yorum ve izlenimlerini içermeyen; gözlem, deney ve araştırmaya dayanan anlatımdır. Nesnel yargılar kanıtlanabilir niteliktedir, kişiden kişiye değişmez. (Göreceli değildir.) Yan tutmaz. Örnekler: Bursa nüfus yönüyle Türkiye’nin beşinci büyük kentidir. Nurullah Ataç yazılarında “ve” bağlacını kullanmamıştır. Şinasi’nin yazdığı Şair Evlenmesi, Türk edebiyatında ilk tiyatro örneğidir. Türkçe alfabede 29 harf vardır. Türkiye’de ilköğretim 7 yıl önce 8 yıla çıkarıldı. Türkiye’nin yıllık ithalatı, ihracatından fazladır. Ülkemizdeki tiyatro izleyicisi sayısında bu yıl artış oldu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun şiir türünde yapıtı yoktur. Zeytinin en çok yetiştiği bölge Ege’dir. 2. Öznel (Sübjektif) Anlatım: Anlatanın kişisel görüşlerini, yorum ve izlenimlerini…
Kategori: Cümlede Anlam
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bir nesne ya da kişinin gördüğü iş, iş görme yetisi, sonucun elde edilmesine etkisi, işlev (fonksiyon) olarak adlandırılır. Görev (vazife) de işlevin yakın anlamlısıdır. Örnekler: XX. yüzyılda Türk ailesi, eğitimdeki işlevini büyük ölçüde topluma ve okullara devretti. Modern üretim biçimi geliştikçe ailelerin elindeki küçük işletmeler üretimdeki et­kisini hemen hemen kaybetti, ("etki", "işlev" anlamında kullanılmıştır.) Tiyatro sanatını oluşturan dil, sahne, ışık ve müzik gibi öğeler konusunda orta­lama seyirciyi bilinçlendirmek de tiyatro sanatçılarına ve bu sanatçıları yetişti­renlere düşer. (Cümlenin ".....yetiştirenlerin görevidir." diye bitirilebileceğini düşündüğümüz­de "görev-işlev" anlamı daha iyi ortaya çıkmaktadır.)
Page 7 of 22

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI