Kategori: Cümle Bilgisi
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Cümlede asıl yargıyı bildirme görevini yüklenen sözcüğe veya söz öbeğine yüklem denir. Cümlenin kuruluşunda bel kemiği yüklemdir. Diğer öğeler yükleme bağlı olarak gö­rev yapar. Yüklem, ya çekimlenmiş fiil (çekimli eylem) ya ek eylem almış ad soylu sözcük ya da söz öbeği biçimindedir.  1- Çekimli Fiil Biçiminde Yüklemler Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere fiil (eylem) cümlesi denir. Bu fiiller kip ve kişi eki alır. Örnekler: Kapıdaki küçük kıza adını sordum . (Yüklem, kesin geçmiş zamanla çekim­lenmiş bir basit fiildir.) Foto muhabiri arkadaşım, küçük kızın birkaç pozunu çekebilmişti. (Yüklem, öğrenilen geçmiş zamanın hikâyesiyle çekimlenmiş bir kurallı bileşik fiildir.) Vali, Nemrut'taki göçer obasını ziyaret…
Kategori: Cümle Bilgisi
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Bir söz dizisini cümle hâline getiren, eksiksiz bir yargı bildiriyor olmasıdır. "Eksiksiz yargı", yargının (kılışın, işin, oluşun, durumun, hükmün) kendisinin ve onu gerçek­leştirenin bildirilmesi ile oluşur. Cümlede ayrıca etkilenen varlık, yer, zaman, yargı­nın gerçekleştiriliş biçimi gibi tümleyici kavramlar yer alabilir. Cümlede bütün bu saydıklarımızı bildirme görevini üstlenen sözcüklere ya da söz­cük öbeklerine cümlenin öğeleri denir. Cümlede temel ögeler yüklem ve öznedir. Bu ikisi olmadan cümle oluşturulamaz. Yardımcıögeler; nesne (düz tümleç), dolaylı tümleç (yer tamlayıcısı) ve zarf tümle­cidir. Yardımcıöğeler temel ögeleri çeşitli yönlerden tamamlar, tümler. TEMEL ÖGELER Yüklem Yüklemle İlgili Özellikler Özne Özneyle İlgili Özellikler Özne - Yüklem Uyumu YARDIMCI ÖGELER…
Page 15 of 15

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI