Kategori: Cümle Bilgisi
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Yalnız başlarına da tam yargı bildiren cümlelerin aralarındaki anlam ilgisi ya da öge ilişkisi dolayısıyla arka arkaya sıralanıp tek cümle gibi yazılmasıyla oluşan söz di­zisine "sıralı cümle" denir. Örnekler: Adam adamdan korkmaz, utanır. ("Adam" öznesi ile "adamdan" dolaylı tümleci "korkmaz" ve "utanır" yüklemleri için ortaktır.) Atın kısmeti dokuzdur: birini yer,  sekizi sahibine kalır. Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu, / Gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu. Ben bir garip çobanım, sen koca bir bey kızısın.    Besle kargayı, oysun gözünü. Bir göz odada yatar kalkar, yer, içer, uyurlardı.("Bir göz odada" dolaylı tümleci ortak kullanılmıştır.) Biri yer, biri bakar. Bu, asırlardan beri böyle olagelmişti, asırlarca da…
Kategori: Cümle Bilgisi
Öğeyi Oyla
(2 oy)
"mi" (mı, mü, mu) soru edatı, soru anlamını yitirdiğinde ardından kullanıldığı eylem de tam yargı bildiremez, Ulaç (bağeylem) gibi görev yapar ve yan cümle oluşturur.Temel yargısından başka bu yöntemle anlatılmış yan yargı içeren cümleler de bile­şik cümle sayılır. Örnekler: Şu tepeyi de aştınız mı Balcılardasınız. (Şu tepeyi aşınca / aşar aşmaz...) O şiiri gördüm mü okumadan geçemiyorum. (O şiiri görünce / gördüğüm zaman...)
Page 2 of 15

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI