Kategori: Cümle Bilgisi
Öğeyi Oyla
(2 oy)
Yüklemin taşıdığı yargının gerçekleşmediğini bildiren cümledir. Olumsuzluk anlamı "-me, -ma" "-maz, -mez" olumsuzluk ekleriyle sağlanır. Ad soylu yüklemler ise ek eylemin olumsuzu olan "değil" ve "yok" sözcükleri ile olumsuz yapılır. Biçimce olum­lu yüklemlere de bazı yöntemlerle olumsuz anlam kazandırılabilir. Buna göre olumsuz cümleler ikiye ayrılır: 1- Biçimce ve Anlamca Olumsuz Cümle Yüklemde biçimsel yönden "-ma, -maz, yok, değil" unsurları vardır. Ayrıca yargı da gerçekleşmemiştir. Örnekler: Aldığı para geçimine yetmiyor. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! Yüksek yerlerde hava böyle değildir. Ona bunları söylememeliydiniz. 2- Biçimce Olumlu, Anlamca Olumsuz Cümle “Ne…ne” bağlacıyla kurulan cümlelerde yüklem olumlu kullanılır, cümle olumsuz anlam…
Kategori: Cümle Bilgisi
Öğeyi Oyla
(3 oy)
Yüklemi olumlu anlam taşıyan cümledir. Yüklemi olumlu çekimlenmiş cümleler ge­nellikle olumlu anlam taşır. Ancak olumsuz çekimlendiği hâlde bazı durumlarda cümleden olumlu anlam çıkabilir. Buna göre de olumlu cümleler ikiye ayrılır: 1- Biçimce ve Anlamca Olumlu Cümle Böyle cümlelerde yüklemin çekimi de cümleden çıkan anlam da olumludur. Örnekler: Bu konuda benim de dağarcığımda pamuğum var elbet. Her şeyin başı sağlıktır. Hak, kuvvetten üstündür. Millî mücadelelerde şahsi hırs değil, millî ideal, millî onur esas alınır. Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar. Türk halkının kararlı ve birlikte hareketi dolayısıyla Sevr'i gerçekleştiremeyen­ler, bunu şimdi bir daha deniyorlar. (Yan cümleciğin olumsuz olması temel cüm­leyi etkilemez.)…
Page 9 of 15

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI