Kategori: Cümle Bilgisi
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Coşku, öfke, sevinç, şaşma gibi bir duygulanmayı bildiren, içerisinde ünlem türün­den sözcük ya da sözcük öbeği bulunan cümle, ünlem cümlesidir. Örnekler: Aman ha, çok dikkatli olun! (Uyarma) Yazıklar olsun, bir çocuğa sahip çıkamadınız! (Kızma, ayıplama) Öff! Bu ne koku böyle! (Tiksinti) Ünlem sözcüğü içermese bile güçlü bir duygulanma anlamı taşıyan cümleler de ün­lem cümlesidir. Örnek: Onu yeme, bunu yeme! Ne olacak benim hâlim! (Şaşma, öfke) Böyle bir acıya yürek dayanmaz! (Acıma) Hitap sözü içeren cümleler, duygu yüklendiğinde ünlem cümlesi durumuna gelir. Örnek: Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın! (Uyarma) Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın / Bu toprak, bir devrin battığı yerdir!…
Kategori: Cümle Bilgisi
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Herhangi bir konuda açıklama ya da bilgi istemek amacıyla kurulan cümlelerdir. Yükleme ya da başka bir öğeye soru edatı (mı, mi, mu, mü) getirilerek yahut cüm­lede soru sözcükleri (soru sıfatı, zamiri ya da zarfı) kullanılarak soru anlamı sağla­nır. Örnekler: Kitaplığa gidecek misiniz? (Soru edatı ile) Kitaplığa mı gideceksiniz? (Soru edatı ile) Yemeğe kaç kişi katılacak? (Soru sıfatı ile) Bu masayı neden yapmışlar? (Masanın yapıldığı madde sorulmuştur, soru söz­cüğü zamirdir.) Dünkü toplantıya neden geciktiniz? (Soru anlamı zarf ile sağlanmıştır.) Biçim yönünden soru cümlesi gibi görünen, ancak soru sorup yanıt almak amacıy­la kurulmamış cümleler de vardır. Bunlara sözde soru cümlesi denir. Sözde…
Page 8 of 15

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI