Öğeyi Oyla
(0 oy)
Birinci hecesi açık, ikinci hecesi kapalı bazı iki heceli sözcüklere, ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde, ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Bu ses olayına "orta hece düşmesi" de denir. Örnekler: ağız+ı > ağzı bağır + ına > bağrına beniz + im > benzim alın + ım > alnım karın + ın > karnın göğüs + ü > göğsü oğul + u > oğlu kayın + ı > kaynı Arapçadan dilimize girmiş bazı sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek ya da sözcük (yardımcı eylem) getirildiğinde, aynı ses olayı ortaya çıkmaktadır. Örnekler: sabır + ın > sabrın şükür et > şükret zikir +…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
"-yor" ekinin darlaştırma etkisi: Düz - geniş (a - e) ünlülerle biten bir fiile "-yor" şimdiki zaman eki getirildiğinde "y" ünsüzü, kendinden önce gelen bu ünlüleri ("a" ve "e"yi) darlaştırır, "ı, i, u, ü" ye dönüştürür. Bu dönüşüm yazıda gösterilmezse yazım yanlışı meydana gelir. Örnekler: başla + yor > başlıyor ("başlayor" yanlıştır.) dinle + yor > dinliyor ("dinleyor" yanlıştır.) gelme + yor > gelmiyor ("gelmeyor" yanlıştır.) de + yor > diyor ("deyor" yanlıştır.) deme + yor > demiyor ("demeyor", "dimeyor", "dimiyor" biçimleri yanlıştır.) oyna + yor > oynuyor ("oynayor" yanlıştır.) ötme + yor > ötmüyor ("ötmeyor" yanlıştır.) "y" kaynaştırma ünsüzünün…
Page 5 of 117

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI