Öğeyi Oyla
(0 oy)
Türkçede bir sözcükte iki ünlü yan yana bulunamayacağı için; ünlüyle biten bir sözcüğe yine ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde, iki ünlü arasında "y - n - s - ş" ünsüzlerinden biri kullanılır. Bu ses olayına "kaynaşma", bu dört ünsüze de kaynaştırma ünsüzleri denir. Kaynaştırma ünsüzleri de ünsüz türemesi örneği oluşturur. "y" kaynaştırma ünsüzü; "-i" ve "-e" durum ekleri ile fiillere getirilen eklerden önce kullanılır. Örnekler: masa(y)ı örtü(y)ü su(y)u ordu(y)u çalış-ma(y)ı masa(y)a örtü(y)e su(y)a ordu(y)a çalış-ma(y)a başla(y)an başla(y)ış başla(y)ın başla(y)acak başla(y)ınca başla(y)ıp "n" kaynaştırma ünsüzü; tamlayan ekinden ve tamlanan ekini takip eden durum eklerinden önce kullanılır. Örnekler: tarla(n)ın (sınırı) masa(n)ın (kenarı)…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Arapçadan girmiş bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ya da ünlüyle başlayan bir yardımcı fiille kullanıldıklarında, sonda bulunan ünsüzün bir eşi daha ortaya çıkar. Örnekler: his + i > hissi his + etmek > hissetmek zan + ım > zannım zan + eylemek > zanneylemek red + i > reddi red + olunmak > reddolunmak
Page 3 of 117

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI