Öğeyi Oyla
(4 oy)
Türkçede "b" ve "p" dudak ünsüzlerinin önünde "n" diş ünsüzü bulunmaz. Bu yüzden yabancı kaynaklı bazı sözcüklerde "b" ve "p"den önce kullanılan "n" diş ünsüzleri zamanla "m"ye dönüşür. Bunların "n" ile yazılması yanlıştır. Örnekler: anbar > ambar çenber > çember canbaz > cambaz tenbel > tembel çarşanba > çarşamba kanbur > kambur tonbul > tombul anbulans > ambulans tran pet > trampet tanpon > tampon Kurala aykırı görünen kullanımlar Bileşik sözcüklerde "n" ile "b" komşu olabilir. ÖR: onbaşı, binbaşı, sonbahar, bin bir... ("Ombaşı, bimbaşı, sombahar, bim bir "kullanımları yanlıştır.) Bazı özel yer adlarında "n" ile "b" yan yana kullanılabilir. ÖR:…
Öğeyi Oyla
(3 oy)
Kural: Türkçede süreksiz yumuşak ünsüzler (b, c, d, g) sert ünsüzlerle komşu olamaz. Bu yüzden süreksiz yumuşak ünsüzlerle (c, d, g) başlayan bir ek, sert ünsüzle (ç, f, t, h, s, k, p, ş) biten bir sözcüğe eklendiğinde ekin başındaki süreksiz - yumuşak ünsüz sertleşir, "c", "ç" ye; "d", "t" ye; "g", "k" ye dönüşür. Türkçede "b" ile başlayan ek yoktur. Örnekler: süt + cü > sütçü aş + cı > aşçı (ahçı) çift + ci> çiftçi Ahmet + den >Ahmet'ten dolap + da> dolapta bit + gi > bitki şaş + gın > şaşkın Kurala aykırı durumlar: Bileşik sözcüklerde…
Page 6 of 117

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI