Öğeyi Oyla
(0 oy)
İstanbul'da doğdu (1898). Galatasaray Lisesi'nin 4. sınıfından ayrıldı. Ailesi tara­fından gönderildiği Cenevre'de de düzgün bir eğitim görmedi. Beş yıl hevesleri doğrul­tusunda okudu, Fransızcasını geliştirdi. Dönüşünde Nişantaşı Lisesi'nde Fransızca öğ­retmenliğine başladı (Eylül 1921). Ticaret ve Milli Eğitim bakanlıklarında çevirmenlik yaptı (1926–27). Yeniden öğretmenliğe döndü. Ankara ve İstanbul liselerinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Okulu'nda, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde bu görevini sürdürdü (1927–45). Cumhurbaşkanlığı çevirmenliğinden emekliye ayrıldı (Şubat 1952). Ankara'da vefat etti. (17 Mayıs 1957). Nurullah Ataç, ilk yazı ve şiirleriyle Dergâh dergisinde (1921–22) görünmüştü. Sonra Akşam, Hâkimiyet-i Milliye, Hayat, Yedigün, Tan, Haber, Akşam Postası (1922–40) dergi ve gazetelerinde çıkan tiyatro…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
15. yüzyıl Anadolu sahası Türk edebiyatının en önemli şahsiyetlerindendir. Yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır. Adı Yusuf Sinaneddin, doğum yeri Germiyan (Kütahya)'dır. Şeyhî, öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, bilgisini ilerletmek için İran'a gitmiş, orada tıp, tasavvuf, edebiyat alanlarında bilgisini geliştirmiş ve daha çok göz hekimliğinde derinleşmiştir. Tıpla ilgisinden dolayı kendisine Hekim Sinan denmiştir. İran dönüşü Ankara'da, Hacı Bayram-ı Veli'ye intisap etmiş ve Şeyhî mahlasını da bu yüzden almıştır. Memleketi Germiyan'da hekimlik yapan Şeyhî, önce Germiyan beyi II. Yakub'un hizmetine, daha sonra da Süleyman Şah'ın saltanatı döneminde Germiyan'ın Osmanlılara düğün hediyesi olarak verilmesi üzerine Çelebi Mehmed ile II. Murad'a intisap etmiştir, 1415'te Çelebi Mehmed'in…
Page 5 of 7

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI