Öğeyi Oyla
(5 oy)
13. yüzyıl Anadolu şairlerinden olan Dehhânî, Divan şiirinin Anadolu'daki kurucusu kabul edilir. Hayatı hakkında bilgilerin sınırlı olduğu Dehhânî, çeşitli kaynaklara göre Horasan'dan gelip Konya'ya yerleşmiş; I. Alaeddin ya da III. Alaeddin döneminde yaşamıştır. Selçuklu Sultanı Alaeddin'e sunduğu kasidesinden, Horasan'dan geldiğini öğrenilen Dehhânî, Sultan'dan Horasan'a tekrar dönmek için izin istemektedir. Ayrıca, kasidenin sunulduğu Sultan Alaeddin'in de I. Alaeddin mi yoksa III. Alaeddin mi olduğu belli değildir. Dehhânî bir saray ve zevk şairidir. O, çağdaşı birçok şairin izlediği yolu izlememiş, döneminde etkin olan tasavvuf akımının, dini atmosferin etkisinde kalarak şiir yazmamış, yaşadığı zamanı elden geldiğince zevk ve eğlence içerisinde geçirmekten yana olduğunu…
Öğeyi Oyla
(4 oy)
Asıl adı Muhammed Celâleddin olan Mevlânâ, Horasan'ın Belh şehrinde 1207 tarihinde doğmuştur. Hakkında bilgi edinebildiğimiz belli başlı iki kaynak Ahmed Eflâkînin Menâkıbü'l-Ârifîn'i ile Sultan Veled'in İbtida-nâme'sidir. Anılan kaynakların verdikleri bilgilere göre, dönemin Belh'teki tanınmış bilginlerinden olan Mevlânâ'nm babası Bahaeddin Veled, Harzem Moğol saldırısına uğramadan kısa bir süre önce 1212 yılında, ailesi ile birlikte Belh'ten ayrılmıştır. Bahaeddin Veled ve ailesi önce İran'a gelmiş burada ünlü mutasavvıf Attar ile görüşmüş, daha sonra Hicaz'a, oradan da Şam yoluyla Anadolu'ya gelmiştir. Aile, Anadolu'nun değişik yerlerinde kısa süreli kalışlardan sonra eski adı Larende olan Karaman'a gelerek bir süre burada yaşamış, 1221'de de Selçuklu Sultanı Alaaddin'in…
Page 4 of 7

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI