Öğeyi Oyla
(0 oy)
Yazarlığa Fecr-i Ati topluluğun­da başlamış; ancak Cumhuriyet Dönemi'nde de uzun süre eserler vererek edebiya­tımızın önde gelen bağımsız isimleri arasında yer almıştır. Çeşitli türlerde yazmak­la birlikte asıl ününü romanları ile sağlamıştır. Tarih ve toplum olaylarının her birini bir romanına konu edinerek Tanzimat'tan bu yana meydana gelen toplumsal deği­şimleri işlemiştir. Düşünceye ve teze dayanan eserler vermiştir. Romanları: Kiralık Konak: Kuşaklar arası farklılık, alafrangalık özentileri, aile sarsıntıları gibi olguları işler. Yaban: Aydın-köylü ilişkisini işler. Dolaylı olarak Kurtuluş Savaşı'na yer verir. Ankara: Kurtuluş Savaşı yılları, Cumhuriyet'in ilk yılları ve devrimler döneminin An­kara'sıüzerinedir. Sodom ve Gomore: Mütareke yıllarının İstanbul'unda düşmanla işbirliği eden çev­releri konu edinir.…
Öğeyi Oyla
(0 oy)
Anadolu'da Selçuklu üstünlüğünün sona erip, Beylikler'in kurulmaya başladığı 13. yüzyılın ortaları ile 14. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı kabul edilen ünlü mutasavvıf şair Yunus Emre'nin tarihi kimliği hakkında bilinenler sınırlıdır. Yunus Emre'yle ilgili bilgilerin çoğu, menakıbname türü bazı eserlerdeki rivayetlerle, şairin kendi eserlerinden çıkarılmaya çalışılan ipuçlarına dayanmaktadır. Doğum yeriyle ilgili olarak kaynakların verdiği bilgiler de çelişkili olup nereli olduğu henüz kesinlik kazanmamıştır. Ancak, onun İç Anadolu ile Batı Anadolu arasında yaşadığı sanılmaktadır. Bazı araştırmacılara göre Yunus Emre ümmidir. Yani düzenli bir öğrenim görmemiştir. Bazılarına göre ise, şiirlerinden döneminde öğrenilmesi gerekli sayılan bilgilere sahip olduğu anlaşıldığından, onun sistemli bir eğitim gördüğü ortadadır.…
Page 7 of 7

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI