Öğeyi Oyla
(7 oy)

gözlerin gözlerime değince

felâketim olurdu ağlardım

beni sevmiyordun bilirdim

bir sevdiğin vardı duyardım

çöp gibi bir oğlan ipince

hayırsızın biriydi fikrimce

ne vakit karşımda görsem

öldüreceğimden korkardım

felâketim olurdu ağlardım

ne vakit maçkadan geçsem

limanda hep gemiler olurdu

ağaçlar kuş gibi gülerdi

bir rüzgâr aklımı alırdı

sessizce bir cigara yakardın

parmaklarımın ucunu yakardın

kirpiklerini eğerdin bakardın

üşürdüm içim ürperirdi

felâketim olurdu ağlardım

akşamlar bir roman gibi biterdi

jezabel kan içinde yatardı

limandan bir gemi giderdi

sen kalkıp ona giderdin

benzin mum gibi giderdin

sabaha kadar kalırdın

hayırsızın biriydi fikrimce

güldü mü cenazeye benzerdi

hele seni kollarına aldı mı

felâketim olurdu ağlardım.

Üçüncü Şahsın Şiiri tahlilini ekten indirebilirsiniz...

Öğeyi Oyla
(0 oy)

Yazarlığa Fecr-i Ati topluluğun­da başlamış; ancak Cumhuriyet Dönemi'nde de uzun süre eserler vererek edebiya­tımızın önde gelen bağımsız isimleri arasında yer almıştır. Çeşitli türlerde yazmak­la birlikte asıl ününü romanları ile sağlamıştır. Tarih ve toplum olaylarının her birini bir romanına konu edinerek Tanzimat'tan bu yana meydana gelen toplumsal değşimleri işlemiştir. Düşünceye ve teze dayanan eserler vermiştir.

Romanları:

  • Kiralık Konak: Kuşaklar arası farklılık, alafrangalık özentileri, aile sarsıntıları gibi olguları işler.
  • Yaban: Aydın-köylü ilişkisini işler. Dolaylı olarak Kurtuluş Savaşı'na yer verir.
  • Ankara: Kurtuluş Savaşı yılları, Cumhuriyet'in ilk yılları ve devrimler döneminin An­kara'sıüzerinedir.
  • Sodom ve Gomore: Mütareke yıllarının İstanbul'unda düşmanla işbirliği eden çev­releri konu edinir.
  • Bir Sürgün: II. Abdülhamit Dönemi siyasi baskılarının yol açtığı bir dramı işler.
  • Diğer Romanları: Nur Baba, Hüküm Gecesi, Panorama, Hep O Şarkı.
  • Hikâyeleri: Millî Savaş Hikâyeleri, Bir Serencam, Rahmet.
  • Anıları: Anamın Kitabı (çocukluk anıları), Vatan Yolunda (Kurtuluş Savaşı anıları), Gençlik ve Edebiyatı Hatıraları, Zoraki Diplomat (elçilik anıları), Politikada Kırk Beş Yıl (politika anıları), Ahmet Haşim (monografi), Atatürk (monografi).
  • Y. Kadri Karaosmanoğlu'yla ilgili detaylı bilgiyi aşağıdaki ekten indirebilirsiniz.
Page 8 of 9

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI