• Zihniyet denildiğinde aklımıza bir dönemin; sosyal ve siyasi olayları, kültürü, sanat zevki, insanlar arası ilişkileri, bilimsel ve teknik düzeyi, eğitim anlayışı, gelecek kaygısı, inanç sistemleri gelir.
 • Her eser yazıldığı dönemin izlerini taşır.
 • Şairin şiirinde işlediği tema,şiirin ses ve söyleyiş özellikleri ve dili dönemin özellikleriyle iç içedir.

Örnek - 1

Doğru yola gittin ise
Er eteğin tuttun ise
Bir hayır da ettin ise
Birine bindir az değil

Yunus Emre

Yunus Emre Hakkında Kısa Bilgi: Yunus Emre 13.yy'da Anadolu'da yaşamıştır. Şiirlerinde Allah aşkını işlemiştir.

Yukarıdaki şiirinde bize o dönemin zihniyetini yansıtan söz ve söz grupları şunlardır:

 • Doğru yola gitmek (yaşama biçimi,inanç sistemi)
 • Er eteğin tutmak (ermiş kişiden eğitim almak,eiğitim anlayışı)
 • Hayır etmek (insanlar arası ilişki)
 • Birine bin (inanç sistemi)

Örnek - 2

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı

Gül-i ruhsarına karşu gözümden kanlı akar su
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulunmaz mı

Fuzuli

Yukarıdaki gazelde dönemin izlerini taşıyan söz ve söz grupları;

 • Âh etmek,candan usanmak,cefâ etmek (yaşama biçimi,sevginin çok güçlü olması)
 • Felekler (dokuz kat gök anlayışı)
 • Mum yakmak (bilim-teknik seviyesi)
 • Gül yanak (benzetme-sanat zevki)

Fuzuli Hakkında Kısa Bilgi

 • 16.yy klasik edebiyatımızın en büyük şairidir.
 • Asıl adı Mehmed'dir.
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat'ı fethi üzerine padişaha kasideler sunmuştur.
 • Bu kasidelerden dolayı kendisine maaş bağlanmış,ancak maaşı alamamıştır.
 • Bunu da "Şikayetname" adlı eserinde yazmıştır.
 • Şiirlerini Azeri şivesiyle yazmıştır.
 • Lirik şiirleriyle tanınmıştır.
 • Divan,tekke ve saz şairlerini etkilemiştir.
 • Eserleri; Divan (Türkçe, Arapça, Farsça), Leyla vü Mecnun, Hadikatü's Süeda, Kırk Hadis Tercümesi, Beng ü Bade

Örnek - 3

Ne bir güzel var avutacak gönlümü,
Bu şehirde
Ne de bir tanıdık çehre;
Bir tren sesi duymaya göreyim,
İki gözüm iki çeşme.

Orhan Veli Kanık

Yukarıdaki şiirde dönemin zihniyetini yansıtan söz ve söz grupları şöyledir;

 • Gönlünü avutmak (yaşam biçimi)
 • Tanıdık çehrenin olmaması (insanlar arası ilişkiler)
 • Tren sesi (bilim-teknik düzeyi)
 • İki gözüm iki çeşme (benzetme-sanat zevki)

Orhan Veli Kanık Hakkında Kısa Bilgi:

 • İstanbul'da doğmuştur.
 • İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirmiştir.
 • Devlet dairelerinde memur olarak çalışmıştır.
 • Beyin kanaması sonucu ölmüştür.
 • Cumhuriyet dönemi şairidir.
 • Yeni bir çığır açmıştır.
 • Birinci Yeni (Garip) Hareketi'nin en önemli temsilcisidir.
 • Şiiri şairanelikten kurtarmaya çaılmıştır.
 • Yalın bir dil kullanmıştır.
 • Gündelik konuları şiire sokmuştur.
 • Şiirde edebi sanatlara,ölçüye ve kafiyeye karşıdır.
 • Eserleri; Garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi, La Fontaine Masalları, Nasrettin Hoca Hikayeleri, Karşı

Dönemlerin Sanat Anlayışlarının Şiirlerdeki İzleri

Örnek İlahi (1. Örnek):

 • Dörtlüklerle yazılmıştır.
 • Düzenli ve kulağa hoş gelen bir söyleyişi vardır.
 • Tasavvuf konusunu işler.
 • Dili oldukça sadedir.
 • Halk söyleyişleri vardır.
 • Halkı yakından ilgilendiren konular işlenmiştir.
 • Amaç, halka öğüt vermektir.
 • Bu şiir; işlediği konu, dili ve yazılış biçimiyle değerlendirildiğinde şiirin tasavvuf geleneğine bağlı olarak yazıldığı görülür.

Örnek Gazel (2. Örnek): 

 • Beyitlerle yazılmıştır
 • Mısraları ilahiye göre uzundur
 • Biçim ve dil yönüyle ilahiden farklıdır
 • Arapça-Farsça sözcük ve tamlamalar yoğunluktadır
 • Kişisel duygular işlenmiştir
 • Yoğun olarak benzetmelere başvurulmuştur
 • Şiir bu özelliğiyle klasik şiir geleneğine bağlı olarak yazılmıştır.

Garibim Şiiri (3. Örnek):

 • Mısra sayısı ve mısraların uzunluğu farklıdır
 • Teknoloji şiire girmiştir
 • Duygusal bir şiirdir
 • Şair kalabalığın içindedir
 • Günlük konuşma dili kullanılmıştır
 • Bu özelliğiyle serbest nazım geleneğine bağlıdır.
 • Her üç şiirde de şairler, içinde bulundukları sosyal-kültürel yaşamı yansıtmışlardır.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Bu kategoriden diğerleri:

9-sinif-dil-anlatim2 10-sinif-dil-ve-anlatim1 11-sinif-dil-ve-anlatim1 12-sinif-dil-ve-anlatim

9-sinif-edebiyat1 10-sinif-edebiyat1 11-sinif-edebiyat1 12-snif-edebiyat

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI