Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi

EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ

 • Her edebi metnin içinde oluştuğu bir dönem vardır.
 • Edebi metinler yazıldığı dönemin izlerini taşır.
 • Edebi metinlerin bazıları konusunu tamamen tarihten alır. Edebi metinler, tarih bilimine kaynaklık eder. Bir edebi metni yazıldığı dönemi göz önünde bulundurarak değerlendirmek gerekir.

EDEBİYAT-COĞRAFYA İLİŞKİSİ

 • Edebi metnin önemli unsurlarından biridir.
 • Olaylar, bir mekânda ortaya çıkar ve o mekânın izlerini taşır.
 • Bazı edebi metinlerin yazılış amacı, belli bir coğrafi bölgeyi tanıtmaktır. (Gezi yazıları, egzotik romanlar.) Evliya Çelebi'nin "Seyahatnamesi" hem edebiyat hem tarih hem de coğrafya bakımından önemlidir.

EDEBİYAT-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ

 • Edebiyatın konusu insandır ve insan toplum içinde yaşar.
 • Edebi metinler; insanı, insanın diğer insanlarla ilişkilerini işler.
 • Sosyoloji toplum bilimidir. Bu yönüyle her iki bilimin konusu ortaktır.
 • Bazı edebi akımlar ve edebiyat temsilcileri, topluma yön vermeyi, sosyal fayda sağlamayı amaçlar.
 • Edebiyat toplumu etkiler ve sosyolojinin inceleme alanına girer.

EDEBİYAT-PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ

 • Edebi eserler, insanı her yönüyle aydınlatır.
 • İnsanın ruh dünyasına ağırlık veren psikolojik eserler, insanların ruh çözümlemelerini yapar.
 • Mehmet Rauf'un "Eylül", Peyami Safa'nın "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" adlı romanları buna en iyi örnektir.

EDEBİYAT-FELSEFE İLİŞKİSİ

 • Madde ve yaşamayı çeşitli yönleriyle inceleyen felsefe, bazen de araç olarak edebi metinleri kullanmıştır.
 • Bazı edebi metinlerin arka planında birtakım düşünceler yatar.
 • Toplumları etkileyen bu düşünceler, felsefi metin sadeliğiyle değil, değiştirilip dönüştürülerek anlatılır.

EDEBİYAT-BİLİM TEKNİK İLİŞKİSİ

 • Bilim ve teknik insan hayatını etkileyen, değiştiren, insan hayatına yön veren yenilikleri ve gelişmeleri içerir.
 • Değişen insan yaşamı, değişiklikleriyle edebi eserlerde yer alır.
 • Bir toplumun bilim-teknikteki seviyesini, yazılan edebi metinlere bakarak anlayabiliriz.
 • Bilim ve teknikteki gelişmelere, edebiyatın gelişmesi de etkilemiştir.
 • Örneğin; matbaanın bulunması, herkesin edebi eserlere ulaşımını kolaylaştırmıştır. Bu durum da gazetenin çıkarılmasına zemin hazırlamıştır.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Benzer Öğeler (etikete göre)

9-sinif-dil-anlatim2 10-sinif-dil-ve-anlatim1 11-sinif-dil-ve-anlatim1 12-sinif-dil-ve-anlatim

9-sinif-edebiyat1 10-sinif-edebiyat1 11-sinif-edebiyat1 12-snif-edebiyat

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI