LYS Edebiyat Deneme - 1 Özel

1. ..., âşığın mahlasıdır. Şiirlerinde doğa. aşk, yiğitlik ve kahramanlık teması işler. Toroslarda ve Çukurova'da yaşayan aşiretlerin hayatını Osmanlı Devleti ile yaptıktan mücadeleleri, iskâna mecbur edilişleri ve bunun acılarını şiirlerinde dile getirmiştir. Sade samimi bir halk Türkçesi ile koşma, türkü, koçaklama, varsağı ve semai söylemiştir. Çağdaşı olan âşıklarda bulunan divan şiiri tesiri onda görülmez. Hiçbir şii-rinde aruz ölçüsünü kullanmamıştır. Cönklerden, mecmualardan ve halk ağzından derlenen şiirleri vardır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilir?

A) Köroğlu
B) Karacaoğlan
C) Kayıkçı Kul Mustafa
D) Dadaloğlu
E) Seyrani

2. Civan da canına böyle kıyar mı
Hasta başın taş yastığa koyar mı
Ergen kıza beyaz bezler uyar mı
Al giy allı balam şalların hani

Dizelerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ahenk unsurları içermediğine
B) Milli ölçüyle oluşturulduğuna
C) Sade bir dilin kullanıldığına
D) Ağıt türüne örnek olduğuna
E) Halk şiiri geleneğiyle yazıldığına

3. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı için söylenemez?

A) Batılı tarzda ilk eserler bu dönemde verilmeye başlanmıştır.
B) Hak, adalet, özgürlük, vatan kavramları bu dönemde ilk defa kullanılmaya başlanmıştır.
C) Yazı dilini halkın anlayacağı biçime yaklaştırmaya çalışmışlardır.
D) Tiyatroyu halkı aydınlatma aracı olarak görmüşlerdir.
E) Divan edebiyatındaki "bütün güzelliğine" karşın "parça güzelliğine" önem vermişlerdir.

LYS Edebiyat Deneme - 1 aşağıdaki ekten indirebilirsiniz... (BAŞARILAR)

Ek Dosyaları İndir

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

9-sinif-dil-anlatim2 10-sinif-dil-ve-anlatim1 11-sinif-dil-ve-anlatim1 12-sinif-dil-ve-anlatim

9-sinif-edebiyat1 10-sinif-edebiyat1 11-sinif-edebiyat1 12-snif-edebiyat

reklam-veriniz

teog turkce

lys-edebiyat-testleri-2

ygs-turkce-testleri

YUKARI